Kadry Płace


Obsługa deklaracji PFRON – rozszerzenie dla Navireo

logo_pfron

W pełni zintegrowany z Navireo moduł zautomatyzuje wyliczanie deklaracji i przygotuje pliki potrzebne do zasilenia aplikacji PFRON SODiR Off-Line. Krótki opis programu oraz przykładowe ekrany dostępne są tutaj.

Rozszerzenie zapewnia pełną obsługę deklaracji PFRON  dedykowaną wraz z generowaniem plików XML dla potrzeb importu danych do aplikacji pefronowskiej SODiR Off-Line.

Obsługiwane deklaracje XML:

  • WND wersja 4
  • INF-D-P – wersja 6


Import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy – rozszerzenie dla Navireo

Zapraszamy do zapoznania się z Rozszerzeniem do Navireo, dzięki któremu w łatwy sposób można zaimportować Indywidualne Kalendarze Czasu Pracy.

Dodatek do Navireo ułatwia naliczenie wynagrodzeń w firmach, w których pracownicy wykonują prace wg indywidualnych harmonogramów, w szczególności:

  • Praca zmianowa /czterobrygadowa z częstymi przypadkami zmian w harmonogramie
  • Praca w ochronie
  • Praca w sklepach, itd.

Pobierz opis rozwiązania


Fundusz Mieszkaniowo-Remontowy – rozszerzenie dla Navireo

Obsługa wzajemnego rozliczania pracownika i pracodawcy wynikające z zaciągania przez pracownika pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowo- Remontowego. Moduł pozwala na prowadzenie indywidualnych kont księgowych wspomagających rozliczenie funduszu.Wyliczone potrącenia i uznania mogą być przeniesione na listy płac bez konieczności dokonywania rozliczeń za pośrednictwem np. kasy.

Dodatkowo istnieje możliwość generowania przelewów wartości pożyczki na konto pracownika.


Fundusz Świadczeń Socjalnych – rozszerzenie dla Navireo

Moduł pozwalający na wyliczenie wypłat z Funduszu Świadczeń Socjalnych, typu: wczasy pod gruszą, zapomogi, dodatki i paczki świąteczne. Zastosowano możliwość automatycznego wyznaczania wypłaty w zależności od algorytmów, np.: dochodu, liczby członków rodziny, wieku dziecka, stawki zaszeregowania. W module uwzględniono kwotę wolną od podatku.

Rozliczenia w ramach modułu mogą być przeniesione na listy płac, co pozwala na ujęcie wyliczonych wartości wypłat na PIT, przelewach bankowych itd.


Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa – rozszerzenie dla Navireo

Moduł obsługujący rozliczenia w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Moduł pozwala na prowadzenie indywidualnych kont księgowych wspomagających rozliczenie funduszu.

Składki członkowskie mogą być wyliczone jako zadeklarowane kwoty lub % wynagrodzenia. Wyliczone potrącenia i uznania mogą być przeniesione na listy płac bez konieczności dokonywania rozliczeń za pośrednictwem np. kasy.

Dodatkowo istnieje możliwość generowania przelewów wartości pożyczki na konto pracownika.


Obsługa Ubezpieczeń Grupowych Pracowników – rozszerzenie dla Navireo

Moduł obsługujący rozliczenia składek pracowników w ramach ubezpieczeń grupowych odprowadzanych przez pracodawcę. Moduł pozwala na prowadzenie indywidualnych kont księgowych wspomagających rozliczenie funduszu.

Wyliczone potrącenia mogą być przeniesione na listy płac bez konieczności dokonywania rozliczeń za pośrednictwem np. kasy. Dodatkowo istnieje możliwość generowania przelewów składki za ubezpieczenie np. na indywidualne konto pracownika w towarzystwie ubezpieczeniowym.


Moduł Rozliczeń z Pracownikami – rozszerzenie dla Navireo

Moduł pozwalający na rozliczanie dodatkowych, nie związanych z umową o pracę wzajemnych rozliczeń firmy i pracownika. Moduł pozwala na prowadzenie indywidualnych kont księgowych. Wyliczone w ramach modułu potrącenia i uznania mogą być przeniesione na listy płac bez konieczności dokonywania rozliczeń za pośrednictwem np. kasy. Dodatkowo istnieje możliwość generowania przelewów bezpośrednio z modułu. Możliwość dostosowania do nietypowych wymagań klienta.


Rozliczenie godzin pracownika

Rozszerzenie Ewidencji Czasu Pracy pracownika o niestandardowe rodzaje przepracowanych godzin. Pozwala na definiowanie i wyliczenie dodatków płacowych zależnych od typów przepracowanych godzin (w odróżnieniu od standardu odnoszącego się do dni). Moduł pozwala na rejestrację np.: różnych typów godzin szkodliwych, wysokościowych, dyżurów. Dzięki danym można wyliczyć składniki płacowe wynikające z innych niż standardowe (nadliczbowe, nocne) rodzajów godzin pracy.


Roczny Kalendarz Czasu Pracy Pracownika – rozszerzenie dla Navireo i InsERT GT

Raport Roczny Kalendarz Czasu Pracy Pracownika jest rozszerzeniem standardowych raportów modułów Kadrowo-Płacowych. Raport zawiera roczny plan pracy pracownika/wybranych pracowników w zwartej i przejrzystej formie. Dostarczenie pracownikowi rocznego planu pracy jest obowiązkiem pracodawcy, szczególnie istotnym dla pracowników niepełno etatowych, pracujących w systemie 4-o brygadowym lub mających dyżury.
Przykładowy raport znajduje się tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z ulotką.


Roczna Ewidencja Czasu Pracy Pracownika – rozszerzenie dla Navireo i InsERT GT

.
Raport przedstawia kompletne zestawienie przepracowanych przez pracownika godzin, z uwzględnieniem rodzaju godzin (dzienne, nocne, nadgodziny), charakteru dni (praca w święta i dni wolne) oraz z uwzględnieniem wszelkich absencji (urlopy, choroby, nieobecności nieusprawiedliwione itd.).
Raport może zostać wywołany zarówno dla jednego pracownika jak i listy wskazanych pracowników.
Przykładowy raport znajduje się tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z ulotką.


Wydruk „pieczęci” dekretacji – rozszerzenie dla Navireo i InsERT GT

Rozwiązanie dedykowane dla firm, w których dekretacją zakupów zajmuje się osoba wprowadzająca faktury do systemu. Dzięki rozwiązaniu można zastąpić mozolne rozpisywanie dekretów „na pieczęci” na fakturze, wygodnym i estetycznym wydrukiem dekretów na „niezrywalnej” naklejce. W ofercie posiadamy dedykowaną drukarkę etykiet. Dostosujemy również wydruk do posiadanego sprzętu i wymagań klienta. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić połowę czasu potrzebnego na obsługę dokumentu!