Kontakt

kontakt

BIELbit Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 45, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-004-61-89, Regon: 001336564, KRS: 0000011132


Najważniejsze kontakty:

Sekretariat
33 472 33 33, bielbit@bielbit.pl;

Dział Programowania i Wdrożeń
33 472 33 23
33 472 33 32
33 472 33 39

Dział Handlowy
33 472 33 30, handlowy@bielbit.pl

Dział Serwisu
33 472 33 10, serwis@bielbit.pl

Biuro Rachunkowe
33 472 33 17, biuro@bielbit.pl

e-Podpis
33 472 33 29, e-podpis@bielbit.pl
33 472 33 24
33 472 33 38

Internet
33 472 33 25, internet@bielbit.pl

System ARS
33 472 33 39, ars@bielbit.pl
33 472 33 38
33 472 33 29

Obsługa dealerów FCA:
serwis@dealer.fiat.pl
(33) 472 33 25
(33) 472 33 38Administratorem danych osobowych jest BIELbit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komorowickiej 45, 43-300 Bielsko-Biała wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000011132; NIP: 547-004-61-89; REGON: 001336564.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie kodeks pracy. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie do 4 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, będziemy mieli prawo przetwarzać Pani/Pana dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych.
Nikomu nie będziemy udostępniać Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.
Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponieważ podstawą przetwarzania danych może być wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@bielbit.pl
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.