Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 23.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę wysyłki elektronicznej na bramkę produkcyjną deklaracji PIT-28(21).
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem z importem pracowników, którym przysługuje dodatkowy urlop.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podpowiadanie domyślnej wartości odliczeń kosztu uzyskania przychodu dla rachunku dotyczącego wydatku za 2018 r. w module Eksploatacji pojazdu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zmieniono nazwy odliczeń kosztów uzyskania przychodu w zapisie VAT dotyczącym eksploatacji pojazdów z częściowym odliczeniem VAT.

Zmiany w wersji 23.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego, całkowicie zautomatyzowanego przeniesienia danych z InsERT GT.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano obsługę nowego wzoru zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7.

X
[Gs] Działania W szablonach działań, w sekcji akcja automatyczna, dodano możliwość określenia w jaki sposób ma być wykonana zaplanowana akcja automatyczna.

X
[Gs] Obsługa klienta W zleceniach serwisowych dodano możliwość dopisania oferty i jej akceptację, która powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość ustawienia domyślnego drukowania wg wzorca EKO deklaracji skarbowej.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji PIT-6(13) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji CIT-8(26) rozliczającą dochody uzyskane od początku roku 2018. Dodano również obsługę załączników: CIT-8/O(13), CIT/BR(4), CIT/MIT(1), CIT-D(6).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji IFT-1/1R(14).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11(24).


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-28(21) wraz z załącznikami: PIT/28A(18), PIT/28B(15), PIT/D(26), PIT-O(23)


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36(26) wraz z załącznikami: PIT/D(27), PIT/O(23), PIT/B(16), PIT/DS(3), PIT/ZG(6), PIT/BR(3).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36L(15).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-37(25).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R(8).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(7).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8C(9).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji zbiorczej deklaracji PIT-11Z(24).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji zbiorczej deklaracji PIT-8CZ(9).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę załącznika PIT-MIT(1) do deklaracji PIT-36(26) oraz PIT-36L(15) - informacji o środkach trwałych, których wartość początkowa przekracza 10 000 000 i od których odprowadzony został podatek.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano w KPiR oraz załączniku PIT/BR obsługę wydatków na nowe rodzaje kosztów kwalifikowanych na prace badawczo-rozwojowe.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Nowa wersja zaliczki CIT(5).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego nadania opisu księgowego dla dekretacji automatycznej dokumentów finansowych z poziomu ewidencji źródłowych dokumentów.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego nadania opisu księgowego dokumentom rozliczającym wydatki związane z pojazdami.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę elektroniczną sprawozdania finansowego dla typu jednostki innej w wartościach zaokrąglonych do tysięcy zł. Wysyłka elektroniczna sprawozdań wymaga aktywnego abonamentu.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę elektroniczną typów sprawozdań finansowych: mała jednostka, mikrojednostka oraz jednostka inna oparta o uproszczoną definicję sprawozdania. Wysyłka elektroniczna sprawozdań wymaga aktywnego abonamentu.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wyliczania składek ZUS właścicieli zależnych od przychodów.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wysyłki sprawozdań elektronicznych na bramkę Ministerstwa Finansów dla firm i spółek nieobjętych rejestrem KRS. Wysyłka elektroniczna sprawozdań wymaga aktywnego abonamentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W ewidencji zakupu VAT dodano obsługę nowych zasad rozliczania pojazdów z częściowym odliczeniem VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W obrazie księgowym dot. amortyzacji zbiorczej dodano informację o wykorzystanym elemencie słownika użytkownika. Wartość tę można wykorzystać w schemacie dekretacji tego dokumentu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W spisach inwentaryzacyjnych wprowadzono wykorzystanie schowka do kopiowania i wklejania pozycji asortymentowych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono możliwość generowania spisu inwentaryzacyjnego na asortyment pominięty w inwentaryzacji.
X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość założenia konta Przelewy24 z poziomu nexo (forma płatności o typie Szybka płatność).X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano nowy raport Wiekowanie rozrachunków wg kont.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W Parametrach bankowości dodano możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju operacji przy transferze (podzielona płatność).
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość zbiorczego przekształcenia umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony.
X

[Gr] Kadry i płace Dodano raport kontrolujący limit liczby i długości trwania umów na czas określony.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono drukowanie podsumowania raportu z danymi do PFRON z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono mechanizm domyślnego wypełniania zaświadczenia ZUS Z-3 (informacja o załączonym zaświadczeniu lekarskim) przy absencjach wczytanych z pliku.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem błędnego wywołania raportu z kafla "Badania, Uprawnienia, BHP" w Infoserwisie.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem przy wydruku kasowej listy płac dla dużej liczby wypłat.


X X X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem ze sferycznym drukowaniem dokumentów RTF.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem błędnego przeliczania szczegółowych godzin pracy na wartości sumaryczne przy wprowadzaniu zmian w godzinach przepracowanych dla pracowników z systemem rozliczania czasu pracy z nadgodzinami dobowymi powyżej normy dobowej.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem błędnego przeliczania wymiaru urlopu przy rozwiązaniu umowy.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem nieprzenoszenia się wskazanej daty zapisu przy zbiorczym dodawaniu prowizji oraz naliczeń i potrąceń.
X

[Gr] System wynagrodzeń Rozwiązano problem z przewijaniem długiej listy umów w kreatorze przypisywania składnika do definicji list płac.


X X X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano obsługę nowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował przy próbie usunięcia pustego wiersza dla rejestru czasu pracy na karcie działania.
X X X X
X
[Gs] Klienci Dla modułu klienci naprawiono błąd, który uniemożliwiał włączenie kolumny "Nazwa (osoby sortowane po nazwisku)". Problem występował na serwerach SQL Server 2008 R2.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla serwerów pocztowych nieobsługujących UIDPlus (np. wp.pl) i łączących się przez protokół IMAP, naprawiono błąd powodujący utratę powiązań między wiadomością, a innymi obiektami podczas synchronizacji.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował, że podczas wysyłania wiadomości w folderze Wysłane zapisywana była kopia z autozapisu szkicu wiadomości zamiast faktycznie wysyłanej treści. Błąd występował na niektórych serwerach pocztowych.

X
[Gs] Obsługa klienta Na karcie zlecenia serwisowego, w sekcji użyty asortyment, dla kolumny przenoś na dokument dodano możliwość zaznaczenia/odznaczenia wszystkich pozycji.

X
[Gs] Obsługa klienta Ułatwiono wstawianie asortymentu do zlecenia serwisowego - ilość i jednostka miary przepisywane są z dodawanego asortymentu.

X
[Gs] Obsługa klienta W module Oferty dodano filtr i kolumnę: Powiązane zlecenie serwisowe.

X
[Gs] Obsługa klienta W module Zlecenia serwisowe, filtr Powiązanie z dokumentem rozbudowano o opcje związane z ofertą.

X
[Gs] Obsługa klienta Zmieniono wyliczenia statystyczne w zleceniach serwisowych. Jeśli zostanie uzupełniona data zakończenia serwisu, wpłynie ona na uzupełnianie pól: Wykorzystany czas, Liczba dni do zakończenia, Liczba dni od przyjęcia.

X
[Gs] Obsługa klienta Naprawiono błąd, który powodował, że podczas dodawania asortymentu do zlecenia serwisowego za pomocą InsTYNKT-u widoczny stan magazynowy zawsze wynosił 0.

X
[Gs] Obsługa klienta Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę jednostki miary w asortymencie użytym na karcie zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Obsługa klienta W zleceniach serwisowych naprawiono błąd, który powodował zaokrąglanie do pełnych złotych ceny usług, których cena została zmieniona poprzez kosztorys.

X
[Gs] Obsługa klienta Wprowadzono zmianę aby wartość ceny, która została ustawiona w kosztorysie usługi, dodanej do zlecenia serwisowego, była przenoszona podczas realizacji na dokument końcowy.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd w operacji Wyślij ofertę e-mailem, który powodował, że do wiadomości pocztowej zawsze był dołączany załącznik z pierwszą zapisaną wersją oferty.
X X
[Gs] Oferty Podczas realizacji OE do ZK wprowadzono zmianę aby termin realizacji na ZK był ustawiany na datę z aktualnego dnia, gdy termin realizacji na OE już minął.

X
[nexo] Inne W definicji numeracji dla zleceń serwisowych, podczas dodawania nowej metawłasności, uzupełniono listę wyboru do własności obiektu.
X

[nexo] Inne Poprawiono sposób wydruku kodu SWIFT na dokumentach handlowych.
X X X X X X
[nexo] Inne Rozwiązano problem błędnych podsumowań na wydrukach listy (grida).
X X X X X X
[nexo] Inne Umożliwiono podłączenie Konta InsERT w oknie z zachętą do rejestracji kończącym kreator wdrożeniowy.
X X X X X X
[nexo] Inne Zaktualizowano widok serwisu licencji.


X X X

[nexo] Instalacja i uruchamianie Zmodyfikowano zakładanie nowego podmiotu w części dotyczącej wyboru linii InsERT nexo/InsERT nexo PRO oraz dla biur rachunkowych.
X

[nexo] Przeniesienie danych W kreatorze wdrożeniowym naprawiono błąd uniemożliwiający zakończenie pracy kreatora, gdy na zakładce "Handel" zmieniono symbol głównego magazynu na inny, już istniejący. Sytuacja taka mogła mieć miejsce po przeniesieniu danych z InsERT GT do nexo.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono pobieranie nowej wersji nexo przy problemach z dostępem do Internetu.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość podpisania deklaracji skarbowej w przypadku próby wysyłki deklaracji niepodpisanej.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-2(5).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono podpowiadanie kwoty autoryzującej w podpisie niekwalifikowanym dla korekty deklaracji VAT.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono układ menu kontekstowego w module deklaracji skarbowych oraz e-Sprawozdawczości VAT.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie degresywnej kwoty wolnej od podatku na deklaracji PIT-37.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W edycji i podglądzie deklaracji skarbowych dodano menu uruchamiające wyszukiwarkę łańcuchów znaków.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W module deklaracji skarbowych, w kolumnie Podmiot zmieniono wyświetlanie osób - w pierwszej kolejności, dla osób, wyświetlane jest nazwisko a następnie imię.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono mechanizm wyliczania deklaracji oraz zaliczki CIT. Obecnie każda nowa wersja deklaracji CIT zawiera własną dedykowaną definicję struktury sprawozdania. Deklaracje CIT sprzed wersji 26 wyliczane będą w oparciu o strukturę i definicję składników, które istniały do tej pory, natomiast nowa wersja deklaracji CIT i zaliczki na podatek CIT wyliczane będą w oparciu o dedykowaną strukturę i definicję składników.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zwiększono rozmiar okna z wyborem pracowników w wystawianiu zbiorczym deklaracji PIT-11.


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dla nowo założonych podmiotów zmieniono domyślny schemat dekretacji zapisu VAT zakupu związanego z częściowym odliczeniem VAT z wydatków na pojazdy wg zasad obowiązujących od stycznia 2019 r.


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono dekretację automatyczną do KPiR ujemnych korekt z opcją tworzenia rozrachunku.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W definicji schematów dekretacji poprawiono porównywanie łańcuchów znaków - w ich porównywaniu obecnie ignorowana jest wielkość liter.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano dla właścicieli obsługę składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyliczanej łącznie ze składką na Fundusz Pracy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość nadania zbiorczo opisu księgowego dokumentom dotyczącym środków trwałych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość zbiorczego nadania opisu księgowego liście płac oraz rachunkom do umów cywilnoprawnych w uproszczonych kadrach i płacach.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę rocznego współczynnika dot. wyliczenia podstawy składek ZUS właścicieli, określanych wg przychodów roku poprzedniego.X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę stawki 9% podatku od osób prawnych z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2019.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono aktualizację przez Internet stawek za kilometr przejazdu.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikowanie osób zwolnionych z VAT podczas weryfikacji statusu podatnika VAT na Portalu Podatkowym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odbiór dokumentów z pliku EPP zawierającego definicje kas, które nie występowały w księgowości.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyświetlanie filtra "Konto" w magazynie walut.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyznaczanie wartości rocznego współczynnika proporcji bazowej - niepotrzebnie w wyliczeniu ujmowane były obroty ze stawką NPO.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Dekretacji dokumentów dodano możliwość filtrowania dokumentów wg wartości opisu księgowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono komunikowanie o powtórzonym numerze dokumentu w ewidencji zakupu VAT - obecnie, ostrzeżenie/błąd pojawia się w momencie wskazania klienta a nie dopiero przy zapisywaniu dokumentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wyświetlanie NIP w ewidencji VAT sprzedaży/zakupu dla zapisów złożonych VAT, które na pozycjach dokumentu zawierały różne transakcje VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono generowanie dokumentu zbiorczego sprzedaży VAT.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono aktualizację wartości zapisu VAT walutowego, który został wygenerowany z poziomu dekretu księgowego.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono pobieranie kursu walut dla tworzonego zapisu w KPiR w przypadku gdy w pierwszej kolejności wybrano kontrahenta a potem wskazano walutę.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono wydruk dziennika księgowań dla dużej ilości danych.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono wykazywanie nazwy konta na wydruku ZOiS w przypadku gdy konto to umieszczone było na poziomie między kartotekami księgowymi.X


[Ra/Re] Raporty Poprawiono wykazywanie wartości bilansu otwarcia w przypadku wskazania w Zestawieniu Sald i Obrotów konkretnego rejestru księgowego.X


[Ra/Re] Raporty Zaktualizowano przypis prawny na wydruku potwierdzenia sald i obrotów.
X X X X X X
[Su] Asortyment W kartotece asortymentu i klientów przypisano skrót shift+ctrl+J do polecenia drukowania naklejek.
X X
[Su] Asortyment Wprowadzono możliwość ustalenia ceny usługi na podstawie wprowadzonych cen jej materiałów.
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie, na zakładce "Stany" wprowadzono zabezpieczenie przed wykazywaniem nieprawidłowej ilości w kolumnie "Pozostało".
X X
[Su] Asortyment W kosztorysie usługi materiałowej zmieniono sposób podsumowania wartości listy tak, aby sumowane były wyłącznie wartości materiałów.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono wydajność zapisu paragonu/faktury realizujących zamówienie od klienta, gdy dokument źródłowy był przetwarzany w zamówienia do dostawcy.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na wydruku spisu inwentaryzacyjnego wprowadzono możliwość umieszczania stanu magazynowego oraz kodu kreskowego.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W oknie wydruku inwentaryzacji wprowadzono możliwość wydrukowania dokumentu zawierającego wyłącznie asortyment ze stanem większym od zera na inwentaryzacji.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W serwisie spisów inwentaryzacyjnych dodano filtr magazynu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W spisach inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość podglądu i edycji asortymentu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Zmieniono domyślny status spisu inwentaryzacyjnego odczytanego z kolektora lub pliku na "Sporządzony".
X

[Su] Dokumenty magazynowe Podczas odczytywania dokumentów sprzedaży z kolektora danych poprawiono pobieranie ceny z urządzenia.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono brak uwzględniania precyzji ceny podczas jej pobierania ze spisu inwentaryzacyjnego do inwentaryzacji.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono wydajność wczytywania pozycji do dokumentu inwentaryzacyjnego.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono poprawki w funkcjonowaniu sortowania pozycji spisu inwentaryzacyjnego. Sortowanie mogło działać błędnie dla pozycji po wprowadzeniu zerowej ceny.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się groszowych różnic między łącznym przychodem wykazanym na inwentaryzacji a wartością przychodu wewnętrznego z nią powiązanego.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono błąd uniemożliwiający zmianę statusu faktury detalicznej z operacji "Zmień status" w module sprzedaży.
X

[Su] Dokumenty zamówień Podczas realizacji zamówienia od klienta w wydanie zewnętrzne naprawiono aktualizację cen po zmianie ilości asortymentu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano nowy status rozrachunków "nie podlega rozliczeniu", który dotyczy naliczonych różnic kursowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienie do widoku Szybkie płatności on-line.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na wydruku Kompensaty poprawiono prezentowanie pozostałych do rozliczenia należności.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z komunikacją on-line z bankiem w przypadku zalogowanego innego użytkownika niż właściciel certyfikatu.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z próbą logowania do programu użytkownika bez uprawnienia do zmiany stanowiska kasowego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono podpowiadanie adresów mailowych przedstawicieli klienta przy wysyłce dokumentów windykacyjnych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono sortowanie na liście Wyciągów bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem blokady zmiany waluty przy rozliczaniu rozrachunków przez skojarzenie.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem błędnego wyliczenia raportu Podliczenie finansów oraz Podliczenie kasy w przypadku profilowania stanowisk kasowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem niepojawiających się rozrachunków rozliczonych po terminie w kreatorze zbiorczego wystawiania not odsetkowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem z uzgadnianiem operacji bankowych z poziomu podglądu dokumentu.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Usunięto nadmiarowy komunikat pojawiający się przy wysyłce bez autoryzacji Dyspozycji bankowej on-line.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W Dyspozycjach podatkowych dodano możliwość zapłaty podatku z rachunku VAT.
X

[Su] Finanse i rozrachunki W formie płatności o typie Szybka płatność usunięto możliwość wyboru waluty.
X

[Su] Handel W kreatorze wdrożeniowym umożliwiono definiowanie ustawień numeracji oddzielnie dla dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych.
X

[Su] Handel Poprawiono naliczanie korekt kosztów handlowych wynikających z ilościowo-wartościowej korekty zakupu.
X X
[Su] Handel W mapie powiązań naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania działań powstałych automatycznie do dokumentu.
X

[Su] Handel W raporcie "Dostawy przeterminowane" poprawiono nieprawidłowe uwzględnianie przesunięć międzymagazynowych.
X

[Su] Handel W raporcie "Sprzedaż wg asortymentu" wprowadzono zabezpieczenie przed błędem uruchomienia raportu. Sytuacja taka miała miejsce, gdy podczas poprzedniego uruchomienia raportu wskazano w filtrze konkretny asortyment, a następnie asortyment ten został usunięty z kartoteki.
X

[Su] Handel W raportach "Sprzedaż wg" poprawiono wykazywanie kosztów dla faktur zaliczkowych.
X X
[Su] Polityka cenowa Dla cenników przenoszonych z Subiekta GT wprowadzono ustawianie domyślnej ceny nabycia na "cenę ewidencyjną".
X X
[Su] Polityka cenowa W danych asortymentu dodano operację jednorazowego wyliczenia cen sprzedaży na podstawie ceny nabycia.
X

[Su] Polityka cenowa W konfiguracji cenników, dla nowo zakładanych podmiotów zmieniono domyślne ustawienie dla ceny nabycia na cenę ewidencyjną.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas wczytywania danych z kolektora do dokumentu wprowadzono wybór, czy asortyment ma zostać wczytany z cenami pobranymi z kolektora, czy też z cenami domyślnymi dla dokumentu.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Na fakturach detalicznych wystawianych do paragonów kasowych poprawiono sposób wyznaczania daty zakończenia dostawy.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Na zwrotach do paragonów kasowych naprawiono brak respektowania parametru domyślnego zwracania całości sprzedaży.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Naprawiono błąd powodujący zbędne uruchamianie komunikacji z terminalem płatniczym podczas zapisu dokumentu płatnego gotówką. Błąd występował przy włączonej współpracy z Zencard i seryjnym trybie zapisywania dokumentów sprzedaży.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Naprawiono nieprawidłowy odczyt danych z kolektora, gdy w urządzeniu wyłączono sumowanie ilości.