Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 28.1.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania PIT-11(25) poprawiono wykazywanie zaliczki na podatek od dochodu zwolnionego (ulga dla młodych) w przypadku składników płacowych płatnych przez ZUS.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie kodu kraju adresu zamieszkania podatnika w nowej deklaracji IFT-1/1R.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie w PIT-11(25) wartość składek ZUS i zdrowotnego od umów zleceń w zależności od rodzaju przychodu.
X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie wynagrodzeń z tytułu praw autorskich dla umów zleceń, dla których zastosowano zerowe koszty uzyskania przychodu.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie korekty deklaracji PIT-11(25).

Zmiany w wersji 28.1.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono w PIT-11 wykazywanie przychodów w przypadku wynagrodzenia zawierającego składniki płacowe podlegające zwolnieniu dla młodych, jak i składniki podlegające opodatkowaniu.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wysyłkę elektroniczną PIT-11 (25) oraz IFT-1/1R (15) w przypadku, gdy w danych Mojej Firmy zdefiniowany był REGON.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podpisywanie elektroniczne korekt deklaracji PIT-11.

X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie deklaracji PIT-11 (25) dla wielu pracowników.

Zmiany w wersji 28.1.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji PIT-4R(9) wraz z wysyłką elektroniczną.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-28S(22) - dla przedsiębiorstw w spadku. Na dzień publikacji formularza deklaracji nie była udostępniona wysyłka elektroniczna.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej deklaracji PIT-R(20) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji formularza PIT-28(22) wraz z załącznikami. Na dzień publikacji deklaracji nie była udostępniona wysyłka elektroniczna.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano wysyłkę elektroniczną deklaracji CIT-8(28).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano wysyłkę elektroniczną deklaracji: PIT-8AR(8), IFT-1/IFT-1R(15), PIT-11(25), PIT-6(14).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowej wersji deklaracji zbiorczej PIT-11Z(25).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowej wersji deklaracji zbiorczej PIT-8CZ(10).

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono kopiowanie szablonów wiadomości między klientami biura rachunkowego.


X X X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem nieprawidłowego sumowania wartości w polu 19 deklaracji ZUS DRA w przypadku występowania osoby współpracującej.
X X X X
X
[Gs] Klienci Poprawiono błąd blokujący możliwość ustawienia domyślnej transakcji handlowej w danych klienta, gdy wcześniej ustawiono tam "brak".
X X X X X X
[nexo] Inne Naprawiono błąd autoryzacji przy rejestracji licencji.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd powodujący nagłe zamknięcie programu podczas korzystania z kontrolki prezentującej HTML (m.in. w kliencie poczty czy w module InsMail) przy zmienionym zoomie aplikacyjnym.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie zapisów VAT sprzedaży z transakcją SUPTK w deklaracji VAT-UE, przy zaznaczonym parametrze "Nabycia na deklaracji VAT-UE pobieraj wg miesiąca naliczenia sprzedaży".


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk EKO deklaracji skarbowych oraz UPO.

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Przywrócono operację zbiorczego podłączania konta InsERT.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość podglądnięcia danych podmiotów w zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na raporcie zbiorczej weryfikacji rachunku podstawowego klientów w Wykazie podatników VAT dodano nazwę podmiotu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono datę obowiązywania Małego ZUS Plus na 01.02.2020.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego w wykazie podatników VAT dodano kolorowanie (na zielono) dla podmiotów z poprawnym rachunkiem bankowym.
X X X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmniejszono paczkę danych w zbiorczej weryfikacji rachunków bankowych w serwisie pośredniczącym w odpytywaniu z użyciem tzw. pliku płaskiego.

Zmiany w wersji 28.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Pracownicy i umowy W umowach o pracę dla uczniów rozszerzono wykaz lat nauki o Przyuczenie do zawodu.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dodano funkcję Wynagrodzenia - archiwum umożliwiającą podgląd wynagrodzeń z Gratyfikanta GT.


X X X

[Gr] Wynagrodzenia Wprowadzono zasadę obowiązującą od 2020 roku o obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module Klienci dodano operacje umożliwiające porównanie rachunków bankowych klienta z rachunkami zapisanymi w Wykazie podatników VAT.
X X X X
X
[Gs] Klienci Do danych firmy dodano pole KRS. W module Klienci dodano również filtr i kolumnę.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module Klienci dla operacji "Sprawdź klientów w Wykazie podatników VAT" dodano możliwość aktualizacji statusu "Czynny podatnik VAT".


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość ustalenia dla deklaracji VAT-UE, czy nabycia wewnątrzwspólnotowe mają być określane według ewidencji zakupu VAT, czy wg ewidencji sprzedaży.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość wystawienia korekty deklaracji VAT-7/7K/8/9M w wersji późniejszej niż deklaracja źródłowa.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-3(6).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-R(20). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji CIT-8(28) wraz z załącznikami. Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(15). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-11(25) uwzględniającej przychód zwolniony dla młodych. Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-2(6).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-4R(9). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-6(14). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-8AR(8). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-8C(10). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę projektu deklaracji DSF-1(1) rozliczającej wpłatę na Fundusz Solidarnościowy. Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę załącznika CIT/IP do deklaracji CIT-8(28).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano odrębne uprawnienia do deklaracji skarbowych - ich odebranie powoduje, że dany użytkownik nie posiada wglądu do zablokowanych deklaracji.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W danych domyślnych osoby wystawiającej deklaracje skarbowe dodano pole "Stanowisko", które jest uwzględniane automatycznie w wystawianych deklaracjach.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę elektronicznego sprawozdania finansowego Skonsolidowanej jednostki innej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę nowej preferencji ZUS, tzw. Mały ZUS Plus dla osób prowadzących działalność, których przychody nie przekraczają 120 tys. rocznie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W schemacie dekretacji dokumentu zbiorczej sprzedaży VAT udostępniono do wykorzystania numer dokumentu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W zapisie złożonym VAT udostępniono dodawanie opisów operacji gospodarczych. Umożliwiono również rozwijanie listy opisów operacji z poziomu menu kontekstowego.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Dla zapisów wydatków w KPiR dotyczących pojazdów leasingowanych proporcjonalnie dodano możliwość podania wartości auta do automatycznego wyliczenia współczynnika określającego wartość wydatku zaliczaną do kosztów uzyskania przychodu.
X X
[Su] Asortyment Wprowadzono możliwość przypisywania kodów CN (nomenklatura scalona) do asortymentów.
X X
[Su] Asortyment W szablonach asortymentu dodano możliwość ustawiania znacznika podzielonej płatności.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono możliwość automatycznego sprawdzania statusu podatnika VIES przy zapisie dokumentu. Domyślnie sprawdzanie jest włączone dla dokumentów sprzedaży z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono możliwość zaawansowanego filtrowania pozycji w dokumentach inwentaryzacyjnych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W dokumentach inwentaryzacji oraz spisach inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość pokazywania informacji o cenach brutto pozycji, również w oparciu o ceny zdefiniowane w cennikach.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono możliwość utworzenia spisu inwentaryzacyjnego dla towarów nieuwzględnionych w wykonanej inwentaryzacji.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W parametrach spisów inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość określania domyślnej ilości asortymentu wstawianego do spisu.
X

[Su] Dokumenty zakupu Na fakturach zakupu dla płatności odroczonych wprowadzono możliwość określania numeru rachunku bankowego, na jaki ma być rozliczona należność.
X

[Su] Dokumenty zamówień Dla dokumentów zamówień od klienta oraz faktur pro forma z płatnością odroczoną wprowadzono możliwość oznaczania wymagalności stosowania podzielonej płatności. Włączenie odbywa się w konfiguracji typów dokumentów.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT przy dodawaniu wypłat bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT przy wystawianiu dyspozycji bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano uprawnienia Dyspozycje bankowe - Zapis z negatywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podatników VAT oraz Operacje bankowe - Zapis BW z negatywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podatników VAT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano zbiorcze sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT dla dyspozycji bankowych.


X X


[Su] Finanse i rozrachunki W kartotece wspólników dodano możliwość zdefiniowania indywidualnego rachunku podatkowego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W konfiguracji Moja firma oraz w kartotece wspólników dodano generator indywidualnego rachunku podatkowego na podstawie numeru PESEL lub NIP.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W parametrach bankowości dodano parametr dotyczący sprawdzania rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT przy tworzeniu operacji i dyspozycji bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W rozrachunku o rodzaju zobowiązanie dodano możliwość przypisania rachunku bankowego, który ma podpowiedzieć się przy rozliczeniu operacją lub dyspozycją bankową.
X

[Su] Handel Na dokumentach handlowych i zamówieniach wprowadzono możliwość sprawdzania klientów w Wykazie podatników VAT (status VAT oraz konto bankowe). Weryfikacja odbywa się automatycznie wraz z zapisem dokumentu lub ręcznie, na żądanie użytkownika. Domyślnie ustawiono automatyczną weryfikację na dokumentach zakupu.

X
[Br] Biuro nexo Dla deklaracji cząstkowych VAT podmiotu podrzędnego (w scentralizowanym rozliczaniu VAT) zablokowano operacje, które nie odnosiły się do tego typu deklaracji (Wysyłka elektroniczna, Pobierz UPO itp.).
X

[Gr] Kadry i płace Dostosowano świadectwo pracy do aktualnie obowiązującego wzoru w zakresie listy wymiarów zatrudnienia z okresu, który jest w świadectwie wykazany.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem w deklaracji ZUS RSA występujący w specyficznych sytuacjach - zerowa liczba dni.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem z obliczaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego w wypadku wprowadzenia w ewidencji czasu pracy urlopu w okresie przed wdrożeniem programu.
X

[Gr] Kadry i płace Uaktualniono wzorzec wydruku umowy o pracę według wzoru pomocniczego ogłoszonego przez ministra.
X

[Gr] Kadry i płace W deklaracjach ZUS ZUA, ZZA i ZWUA zmieniono zasadę pobierania danych pracownika według daty tworzenia deklaracja, zamiast dnia rozpoczęcia umowy.
X

[Gr] Kadry i płace W deklaracji ZUS ZWUA zaprzestano wypełniania bloku V w wypadku umów cywilnoprawnych oraz dla pracowników przy kodach przyczyny wyrejestrowania innych niż 100 i 500.
X

[Gr] Kadry i płace W komunikacji z PPK z raportu zgłoszeniowego wydzielono deklaracje pracownika do osobnego raportu.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano dane dotyczące zwolnienia z podatku dla młodych.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano możliwość łącznego uwzględniania tych dwóch grup wynagrodzeń.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano rozbicie kwoty wypłaconej na wypłatę w kasie i przelewem.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków wyodrębniono informacje o składnikach wypłacanych w naturze.
X

[Gr] Kadry i płace W wydruku raportu Stan urlopów rozwiązano problem nieprawidłowego skalowania wierszy.
X

[Gr] Kadry i płace W wydruku raportu Stan urlopów wprowadzono sortowanie według nazwiska i imienia pracownika.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem niedziałającego uprawnienia do dodawania urlopów planowanych.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem z edycją planu pracy (kalendarza) występujący w szczególnych przypadkach.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozwiązano problem nieprawidłowego włączania znacznika PPK w powielanych, aneksowanych i przedłużanych umowach nienaliczających składki emerytalnej.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W komunikacji z PPK umożliwiono tworzenie wielu raportów zgłoszeniowych i wielu raportów z deklaracjami pracowników w jednym miesiącu.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W widoku pracowników dodano kolumnę z informacją o rezygnacji z PPK przed zgłoszeniem do PPK.
X

[Gr] Wynagrodzenia Dla osób uprawnionych do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wypłatach po ustaniu zatrudnienia będą stosowane nadal koszty podwyższone.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem występujący przy obliczaniu potrąceń komorniczych z umów cywilnoprawnych w wypadku zbiegu wielu potrąceń procentowych.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem wyświetlania stawki podatku dochodowego na rachunku do umowy cywilnoprawnej w zaokrągleniu do pełnych procentów.
X

[Gr] Wynagrodzenia Umożliwiono wprowadzenie rezygnacji z PPK w tym samym miesiącu co obowiązek zgłoszenia do PPK.
X

[Gr] Wynagrodzenia W druku ZUS Z-3 rozwiązano problem niedrukowania się zakresu dat absencji występujący w szczególnych przypadkach.
X

[Gr] Wynagrodzenia W kreatorze naliczania wynagrodzeń, w kroku wyboru umów dodano funkcję usuwania z listy wszystkich umów oprócz zaznaczonej.
X

[Gr] Wynagrodzenia W rachunkach ryczałtowych zaprzestano uwzględniania zwolnienia z podatku dla młodych.


X X X

[Gr] Wynagrodzenia W umowach cywilnoprawnych dodano nowy rodzaj przychodu zgodnie z wykazem w deklaracjach skarbowych.
X X X X


[Gs] Klienci Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością dezaktywacji urzędu skarbowego powiązanego z Moją firmą.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla kont pocztowych, które mają określony przedział czasowy synchronizacji, wprowadzono zmianę, aby wiadomości, które są zmieniane w nexo i wychodzą poza ten przedział, nie były zmieniane na serwerze pocztowym. Dodano również kolumnę Synchronizowana, która informuje, czy dana wiadomość jest synchronizowana z serwerem pocztowym.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd systemowy, który występował w niektórych przypadkach podczas zapisu wiadomości pocztowej do szkiców.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał włączenie raportu Statystyka poczty bezpośrednio w module Klient poczty.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował przy dłuższej bezczynności dla otwartego okna nowej wiadomości pocztowej.

X
[Gs] Zasoby Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w przypadku próby użycia dowolnej operacji w module Rezerwacje zasobów, przy odebranym uprawnieniu: Widok serwisowy - Terminarz rezerwacji.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono błąd tworzenia harmonogramu archiwizacji, który uniemożliwiał jego utworzenie na innego użytkownika Windows niż aktualnie zalogowany. Błąd występował na niektórych wersjach systemu Windows (m.in. Windows Server 2012 R2).
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono błąd uniemożliwiający wyłączenie/włączenie wykonywania e-archiwizacji na wybranych stanowiskach.
X X X X X X
[nexo] Inne Zmieniono używane w programie określenie "Biała lista podatników" na "Wykaz podatników VAT".
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W programie serwisowym poprawiono błąd uniemożliwiający kompaktowanie baz z włączonym mechanizmem FILESTREAM.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na deklaracji VAT-23 poprawiono obsługę pola "Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE" w zależności od ustawień danych w Mojej Firmie.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na deklaracji VAT-23(3) poprawiono obsługę pola 33 "Data faktury/umowy stwierdzającej nabycie".


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na korekcie deklaracji VAT-7 poprawiono przepisywanie z deklaracji źródłowej danych dotyczących zwrotu podatku.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę pola 69 w deklaracji VAT-7(20) - obecnie pole to ustawia się tylko w przypadku występowania zapisów VAT sprzedaży z oznaczeniem MPP.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk numeru UPO na deklaracji skarbowej.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Ujednolicono na deklaracjach skarbowych modyfikowanie wartości NIP, PESEL oraz danych urzędu skarbowego.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W menu kontekstowym modułu Deklaracje skarbowe dodano operację Superedycji.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W module Deklaracji skarbowych dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z kodem oraz opisem wysyłki elektronicznej deklaracji.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zmieniono możliwość określenia wydruku EKO deklaracji skarbowych za pomocą znacznika w miejsce wyboru wzorca wydruku.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono edycję danych pracownika, w przypadku gdy w pierwszej kolejności posłużono się opcją "Pokaż".


X X

X [Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikowanie procesu wysyłki raportów do Portalu biura.

X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono proces udostępniania usługi Portalu Biura w przypadku braku zaakceptowanego regulaminu usługi.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w kreatorze wdrożeniowym Rewizora zakładania typów amortyzacji, w przypadku gdy w systemie istniał okres obrachunkowy założony z poziomu Rachmistrza.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk EKO definicji pieczęci automatycznej.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wywołanie śladu rewizyjnego za pomocą mnemonika RF.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Usunięto niezależne opcje sprawdzania, czy podatnik jest wykreślony oraz przywrócony do rejestru VAT podatników.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W modułach ewidencji VAT i dokumentów księgowych dodano menu "Dodaj okres obrachunkowy" pozwalające dodać nowy okres obrachunkowy w programie.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono w Rewizorze nexo, w kreatorze zakładania podmiotu domyślny typ amortyzacji na "rok kalendarzowy". Do tej pory był to rok obrachunkowy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Udostępniono do edycji numer dokumentu zbiorczego sprzedaży.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Z Dokumentu zbiorczej sprzedaży usunięto nieaktywny znacznik "Wpływa na rozliczenie VAT".X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono wybieranie kont kartotekowych na dekrecie za pomocą InsTYNKT-u dla niektórych kartotek księgowych.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Usunięto możliwość dodawania do KPiR wpisów typu Korekta KUP oraz Ponowne zaliczenie do KUP.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono definiowanie w dokumencie OT umorzenia początkowego dla środków trwałych z zerową wartością nabycia - problem pojawił się w wersji 27.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono dodawanie dokumentu przyjęcia środka trwałego umarzanego jednorazowo do użytkowania - pojawiał się komunikat "Nie można utworzyć planu amortyzacji dla całkowicie umorzonego środka trwałego".
X

[Su] Dokumenty Dla wydruków niefiskalnych wprowadzono autotekst "wartość VAT podlegająca podzielonej płatności w PLN", który zwraca kwotę VAT wynikającą z obrotu asortymentem z załącznika nr 15 ustawy o PTU (objętego obowiązkowemu mechanizmowi płatności podzielonej).
X

[Su] Dokumenty Na wydrukach dokumentów poprawiono wykazywanie minimalnej kwoty VAT objętej podzieloną płatnością tak, aby zawsze była wykazywana w złotówkach.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono błąd powodujący uwzględnianie wartości unieważnionych wydań magazynowych w wyliczaniu limitów kredytowych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na dokumentach inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość zmiany kolejności pozycji poprzez wpisanie numeru pozycji w kolumnie "Lp".
X

[Su] Dokumenty magazynowe Podczas wystawiania korekty kosztu dostawy (KKD) poprawiono ergonomię wprowadzania kosztów niepowiązanych z dokumentem w Subiekcie.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono możliwość dezaktywacji nieużywanych sektorów magazynu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na dokumentach inwentaryzacyjnych naprawiono nieprawidłowe przeliczenie wyliczalnych cen z walut obcych na złotówki.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na dokumentach inwentaryzacyjnych poprawiono brak odświeżania danych asortymentu po jego wyedytowaniu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na wydruku inwentaryzacji naprawiono nieprawidłowe drukowanie podsumowania przychodu.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono edycję wzorców wydruku przychodów i rozchodów wewnętrznego tak, aby nie pojawiał się błąd po dodaniu kolumny "Opis towaru".
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono numerowanie pozycji na dokumencie korekty kosztu dostawy (KKD).
X

[Su] Dokumenty magazynowe W dokumentach inwentaryzacyjnych poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie kodu dostawy dłuższego niż 20 znaków.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono ostrzeżenia o braku NIP na paragonie fiskalnym przy wystawianiu faktur detalicznych do zafiskalizowanych paragonów. Dodano także uprawnienia: "Zapis faktury detalicznej na podmiot prowadzący działalność gospodarczą do zafiskalizowanego paragonu bez NIP" oraz "Zapis faktury detalicznej z numerem podatkowym niezgodnym z paragonem źródłowym".
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W module sprzedaży zmodyfikowano kolumny "NIP nabywcy" oraz "NIP nabywcy bez separatorów" tak, aby wyświetlały również tam NIP z paragonu lub faktury uproszczonej, o ile zostały one podane. Identyczną zmianę wprowadzono dla PESEL-u oraz REGON-u.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na wydruku korekty faktury zaliczkowej cząstkowej naprawiono błąd drukowania tylko skorygowanych pozycji, bez względu na ustawienie we wzorcu wydruku/oknie drukowania, czy drukować wszystkie/tylko skorygowane pozycje.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Wprowadzono zabezpieczenia zapobiegające błędom przy zapisie dokumentu otwartego przed, a zapisywanego po hibernacji komputera.
X X
[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono ustawianie domyślnych wartości pól Wystawił/Odebrał dla faktur wystawianych na podstawie zamówień, które powstały z oferty.
X

[Su] Dokumenty zamówień W mapie powiązań dla zamówienia od klienta poprawiono brak prezentowania dostawcy na powiązanym zamówieniu do dostawcy.
X

[Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono zabezpieczenia przed nadmiarowym ostrzeganiem o wymagalności zastosowania podzielonej płatności na fakturach zakupu, na których ręcznie zmodyfikowano tabelkę VAT.X


[Su] Finanse i rozrachunki Do raportu Analiza spójności rozrachunków dodano kolumny "Kontrahent" oraz "Konto".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Rachunek".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zdefiniowania indywidualnego rachunku podatkowego w kreatorze wdrożeniowym.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na raporcie Wiekowanie rozrachunków rozwiązano problem zawijania wierszy w kolumnie Dokument.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z ponownym wczytywaniem wyciągu bankowego z pliku mt-940 (PKO BP) w sytuacji, gdy usunięto wcześniej wczytany wyciąg, pozostawiając powiązane operacje bankowe.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wysyłkę do pliku dyspozycji bankowych o rodzaju podzielona płatność w formatach banku Santander.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem usuwania zawartości pola "Tytułem" na operacjach bankowych przy zmianie rodzaju operacji.X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem uzupełniania pola "Tytułem" na rozrachunku o rodzaju różnica kursowa.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem związany z usunięciem noty odsetkowej, na podstawie której utworzono wiadomość e-mail lub SMS.
X

[Su] Handel Poprawiono brak ustawiania wymagalności stosowania podzielonej płatności na korektach faktur detalicznych zwiększających sprzedaż powyżej progu 15000 zł.
X

[Su] Handel W mapie powiązań poprawiono błąd uniemożliwiający przejście na dane dostawcy dla zamiennika.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Naprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zwrotu do paragonu kasowego, gdy w zawartości dokumentu występował asortyment objęty obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.