Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 29.0.2

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem zamykania się programu w przypadku zmiany ustawień filtra kategorii płacowych w module umów.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono funkcję "Wylicz od nowa" dla deklaracji CIT-8(28) z załącznikiem CIT/BR.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono generowanie elektroniczne deklaracji CIT-8(28) wraz z załącznikami CIT-8/O, CIT/MIT lub CIT/IP.

Zmiany w wersji 29.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Wynagrodzenia Poprawiono liczenie wynagrodzenia urlopowego w przypadku zmiany wartości składnika w trakcie miesiąca, w którym wykorzystywany był urlop.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-36(27) w przypadku gdy rozliczenie dotyczyło również małżonka dla którego wygenerowano załącznik PIT/B.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Przedłużono obowiązywanie wersji załącznika deklaracji CIT-STA(5) do końca roku 2020.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-11Z(25) do postaci opublikowanej przez MF na platformie e-PUAP.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-36S(27) do postaci opublikowanej przez MF na platformie e-PUAP.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie elektronicznych sprawozdań finansowych dla jednostek mikro i małych, które jako typy sprawozdań posiadały wskazane "dla jednostki innej".X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie Rachunku zysku i strat na dzień 29.02.2020 r.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano odwołanie do platformy podpisywania JPK_VAT profilem zaufanym, obecnie znajduje się ona pod adresem moj.gov.pl.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono przenoszenie bilansu otwarcia z Rewizora GT zawierającego dużą ilość zapisów na konta rozrachunkowe (rzędu paru tysięcy).

Zmiany w wersji 29.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Do modułu Deklaracje dodano zawiadomienie ZAW-NR.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowego załącznika PIT-PM (1) do deklaracji PIT-36/36S.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36LS (16) wraz z załącznikami.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36S (27) wraz z załącznikami.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 (27) wraz z wysyłką elektroniczną.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L (16) wraz z wysyłką elektroniczną.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 (26) wraz z wysyłką elektroniczną.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano nowe wersje zaliczek PIT i CIT uwzględniające korekty podstaw opodatkowania ze względu na złe długi.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę dekretacji automatycznej naliczonych korekt podstaw opodatkowania (ulga za złe długi w CIT).X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę korekt podstaw opodatkowania (ulga za złe długi w PIT) w zaliczce podatku CIT.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W widoku "Plan kont z elementami kartoteki" dodano kolumnę z nazwą kartoteki księgowej.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano raport "Operacje i dyspozycje bankowe podlegające zgłoszeniu ZAW-NR".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W module Bank dodano widok zawiadomień ZAW-NR.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W module Rozrachunki dodano widok "Dokumenty do skorygowania podstawy opodatkowania" w związku ze zmianami w tzw. uldze za złe długi.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W module Rozrachunki dodano widok "Naliczone korekty podstawy opodatkowania" w związku ze zmianami w tzw. uldze za złe długi.

X
[Br] Biuro nexo Dodano obsługę uprawnień użytkowników do wystawiania deklaracji skarbowych.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono pobieranie treści e-mail przy wysyłce deklaracji.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono zarządzanie pamięcią komputera przy szybkim przełączaniu się pomiędzy zakładkami.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych dodano stanowisko osoby wystawiającej deklarację skarbową.


X X
X
[Br] Biuro nexo Zablokowano możliwość przejścia dalej w kreatorze wysyłki raportów Portalu Biura jeśli wybrano okres raportu spoza okresu obrachunkowego.


X X X

[Gr] Kadry i płace Przystosowano pliki wymiany do Płatnika do współpracy z nowymi formatami związanymi z "małym ZUS-em".
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem błędnego wyliczania raportu o przeciętnym zatrudnieniu w przypadku występowania aneksów do umów i absencji.
X

[Gr] Kadry i płace W wydruku Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej (RMUA) dodano pozycje dotyczące wpłat do PPK.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano specyficzny problem blokowania możliwości usunięcia zmiany w planie pracy przy występujących w firmie urlopach dodatkowych.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Przy generowaniu raportu do PPK dodano ostrzeżenie w przypadku braku kodu kraju przypisanego pracownikowi.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozszerzono dane wdrożeniowe pracownika o dane dotyczące zwolnienia z PIT dla młodych.
X

[Gr] System wynagrodzeń Rozwiązano problem wczytywania zwolnień lekarskich bezpośrednio z ePUE występujący przy dużej liczbie zapisów.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem nieprawidłowego uzupełniania wartości składnika do podstawy ekwiwalentu za urlop w przypadku występowania absencji zasiłkowych.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem pobierania wartości specjalnego zasiłku opiekuńczego z nieprawidłowego okresu przy obliczaniu podstawy składek budżetowych dla urlopu wychowawczego.
X

[Gr] Wynagrodzenia W składnikach płacowych umożliwiono równoczesne włączenie zwolnienia z PIT dla młodych i naliczania kosztów z praw autorskich, przy czym przy takim ustawieniu priorytet ma zwolnienie z PIT.

X
[Gs] Klient pocztowy Dla kont pocztowych opartych o serwery Gmail poprawiono błąd, który powodował usuwanie wiadomości pocztowych zaraz po ich wysłaniu. Problem występował dla zbiorczej wysyłki wiadomości.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono wyświetlanie liczby dostępnych stanowisk w licencjach.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Poprawiono błąd polegający na braku opcji wyszukiwania w filtrowaniu F8 na kartach przywróconych z poprzedniej sesji.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano możliwość wystawienia PIT-37 (26) dla wspólnika.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano wydruk EKO dla deklaracji PIT-3 (6).


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano wysyłką elektroniczną deklaracji rozliczenia rocznego PIT-28 (22).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono działanie opcji "Podpisz i wyślij" dla deklaracji skarbowych, które nie obsługują wysyłki elektronicznej.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono generowanie wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-23 (3) w przypadku zaznaczenia pola 23.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono na PIT-4R wydruk długiej treści wyjaśnień dotyczących wpłaty (pole 170).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę deklaracji IFT-1/1R dla rachunków do umów cywilnoprawnych o wartościach posiadających część dziesiętną.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę pola 123 w deklaracji CIT-8 (28).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę pola 23 w deklaracji VAT-23 (3).


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę pola 27 (kraj wydania numeru identyfikacyjnego) w deklaracji IFT-1/1R.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono opis pola 73 deklaracji CIT-8 (28).


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono podpowiadanie kwoty autoryzującej dla podpisu niekwalifikowanego w przypadku wysyłki korekt deklaracji skarbowych.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono podpowiadanie kwoty przychodów w podpisie danymi autoryzującymi dla deklaracji PIT-36.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono uwzględnianie wpłat PPK pracodawcy w PIT-11 z rachunków do umów zleceń.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wydruk deklaracji PIT-11 (25) - niepotrzebnie drukowany był REGON.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych dla każdej kolejnej deklaracji PIT-11 wystawionej w danym roku.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie składek ZUS oraz składek zdrowotnych na kolejnych, wystawionych w trakcie roku deklaracjach PIT-11 (25).


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie zaliczki pobranej przez płatnika - inne źródła na kolejnych deklaracjach PIT-11 (25) wystawionych w ciągu roku.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wyliczanie dodatkowej ulgi na dzieci na deklaracji PIT-36.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Zablokowano możliwość podpisania deklaracji PIT-6 (14) podpisem niekwalifikowanym.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość wskazania automatycznego wyznaczania numeru konta analitycznego kartoteki użytkownika wykorzystanej w dokumencie amortyzacji zbiorczej.X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono kolejność dokonywania przeliczeń obrotów w magazynie walut.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W definicji schematu dekretacji amortyzacji zbiorczej, w definicji konta dodano możliwość określenia automatycznej analityki dla kartoteki księgowej opartej o słownik użytkownika.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wydruku logu sprawdzenia podatnika w Wykazie podatników VAT bezpośrednio po weryfikacji klienta.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano nową wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS (wg przychodów), obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano pasek postępu wyliczania różnic kursowych.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono aktywację usługi Portal Biura - Raporty, w przypadku odmowy dostępu do Konta InsERT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono datę obowiązywania Małego ZUS Plus w danych wspólników.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów kasowych wg wskazanego schematu w przypadku, gdy wskazano więcej niż dziewięć dokumentów różnego typu.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono dla zapisów walutowych, wysyłkę danych VAT i ksiąg rachunkowych do Portalu Biura - Raporty.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikowanie braku dostępu do internetu w weryfikacji klientów w Wykazie podatników VAT.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono komunikowanie podatników zwolnionych w raporcie z weryfikacji klientów w Wykazie podatników VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podpowiadanie współczynnika dochodu Małego ZUS (wg przychodów) w kalkulatorze naliczania podstawy składek ZUS.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono weryfikację rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT w przypadku, gdy na dany dzień nie był ogłoszony plik płaski z rachunkami.


X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wydruk zaliczki miesięcznej od wypłat PIT - na niektórych drukarkach nie drukowało się tło deklaracji.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie indywidualnego rachunku bankowego podatnika w Portalu Biura - Raporty.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyznaczanie konta dla storna wyceny różnic kursowych, które były wprowadzone z poziomu Bilansu otwarcia.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Informacji zbiorczej poprawiono wykazywanie indywidualnych rachunków podatkowych.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W naliczaniu różnic kursowych dodano możliwość wcześniejszego wskazania okresu, za który dokonane zostanie naliczenie.


X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W parametrach funduszy i ubezpieczeń ZUS dodano wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W raporcie weryfikacji w Wykazie podatników VAT dodano kolumnę określającą, czy podatnik jest zwolniony z VAT.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W weryfikacji statusu podatnika w Wykazie podatników VAT dodano datę i godzinę zapytania z serwera.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W zbiorczym zapytaniu o rachunki bankowe w Wykazie podatników VAT (Biała lista) zastosowano grupowanie po 30 rachunków (na potrzeby efektywniejszego wykorzystania limitu zapytań, który może zostać włączony przez Ministerstwo Finansów).
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano adres Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zaktualizowano szablon wiadomości "Wysyłka deklaracji skarbowej" oraz "Wysyłka UPO deklaracji skarbowej" o indywidualny rachunek podatkowy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono import dokumentów z pliku JPK_FA, na których wykazany był numer VATIN.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono wydajność liczenia różnic kursowych.


X X


[Ra/Re] Raporty W raporcie Zakup VAT poprawiono wykazywanie wartości netto do deklaracji.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono działanie filtra "Typ dokumentu" w module "Operacje na środkach trwałych".


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono wyznaczanie limitu amortyzacji inwestycyjnej dla środków trwałych.


X X


[Ra/Re] Środki trwałe W dokumencie amortyzacji środka trwałego dodano automatyczne wyliczanie KUP i NKUP w przypadku wprowadzania wartości ogólnej.
X

[Su] Dokumenty W oknie podsumowania danych o dokumencie (pojawia się po kliknięciu w pole "Kwota do zapłaty") naprawiono brak wyświetlania danych o szczegółach kosztów w podziale na towary i usługi. Błąd pojawiał się w specyficznych przypadkach użycia.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Od wersji 29.0.0 widok "Dokumenty do skorygowania kosztu", jeśli dotychczas nie istniały naliczone korekty, będzie ukryty. Widok można włączyć poprzez skrót Ctrl+Alt+K.X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono obsługę naliczania różnic kursowych (podpowiadania właściwego konta księgowego) od wartości VAT.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W widokach rozrachunkowych przywrócono wartość "wskazany" w filtrze podmiot.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Zniesiono blokadę rozliczania spłat o rodzaju podzielona płatność zwykłymi spłatami.
X X X X X X
[Su] Handel Poprawiono weryfikację osoby fizycznej w Wykazie podatników VAT - nie były zapisywane imię i nazwisko sprawdzanej osoby.
X

[Su] Polityka cenowa Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu" podczas wstawiania asortymentu do dokumentu. Komunikat taki mógł się pojawiać w specyficznych scenariuszach, gdy asortyment był objęty promocją, która w warunkach stosowania miała określoną jednostkę miary oraz określoną grupę asortymentu.