Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 31.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość podania uwag do zapisów w rejestrze usług księgowych.

X
[Br] Biuro nexo Dodano możliwość zbiorczego naliczania nowych plików JPK_V7/7K (ewidencja VAT z deklaracją) dla klientów biura rachunkowego.

X X [Br] Biuro nexo Dodano wsparcie zbiorczej zmiany właściciela licencji w podmiotach klientów biura poprzez operację zbiorczą eksportu i importu kodów serwisowych z plikiem licencji nowego właściciela.
X

[Gr] Karta pracy Umożliwiono eksport zaświadczeń ZUS Z-3, ZUS Z-3a oraz ZUS ZAS-12 do Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
X

[Gr] System wynagrodzeń W definicjach wartości składników w funkcji WartoscZArkusza dodano możliwość identyfikowania pracownika poza numerem PESEL także według Numeru dokumentu tożsamości, Symbolu pracownika, Imienia i nazwiska oraz Nazwiska i imienia.
X

[Gr] Wynagrodzenia W kreatorze naliczania wynagrodzeń dodano mechanizm ułatwiający wyliczanie wynagrodzeń dla pracowników zwolnionych w trakcie miesiąca.
X

[Gr] Wynagrodzenia W umowach dodano możliwość zdefiniowania niestandardowych sposobów finansowania składek ZUS.

X
[Gs] CRM W akcjach automatycznych wystawiających dokumenty dla umów z klientem oraz działań dodano dwa nowe parametry: flaga i kategoria.
X X X X X X
[Gs] CRM W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano autoteksty związane z oddziałem użytkownika. Znajdują się one w węźle "użytkownik".

X
[Gs] CRM W kartotece użytkownika dodano możliwość przypisania podstawowego konta pocztowego.

X
[Gs] Kalendarze W module działań dodano możliwość importu oraz eksportu do popularnego formatu iCalendar (iCal).

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość kopiowania wiadomości pomiędzy różnymi kontami pocztowymi.

X
[Gs] Klient pocztowy Wprowadzono możliwość odpowiadania na wiadomość pocztową z innego konta pocztowego niż pierwotnie pochodzi wiadomość. Opcja dostępna jest również dla przekazywania wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Rozbudowano możliwości dla planowanej wysyłki wiadomości pocztowych. Nowe opcje to: możliwość zmiany terminu, anulowanie wiadomości, jej natychmiastowe wysłanie, umożliwienie wysłania wiadomości przez innych użytkowników konta pocztowego, z którego pochodzi wiadomość.

X
[Gs] Klient pocztowy W konfiguracji konta pocztowego, w zarządzaniu użytkownikami dodano nowe uprawnienie: Edytowanie ustawień konta. Posiadając to uprawnienie, osoba niebędąca opiekunem konta będzie mogła je edytować.

X
[Gs] Klient pocztowy W kreatorze wysyłki zbiorczej dodano możliwość zdefiniowania terminu wysłania wiadomości pocztowych.

X
[Gs] Oferty Dla oferty, w typach dokumentów wprowadzono możliwość ustawienia domyślnej liczby dni obowiązywania oferty. Początek obowiązywania może być brany z daty wystawienia bądź daty z kontekstu. Dodano również możliwość ustawienia domyślnego formatu oferty (RTF lub Zwykły tekst).

X
[Gs] Oferty Dodano możliwość dezaktywacji oraz aktywacji scenariuszy procesów ofertowych.

X
[Gs] Umowy z klientami Dodano możliwość wiązania umów z już istniejącymi dokumentami handlowymi oraz innymi obiektami z Gestora nexo, takimi jak: proces ofertowy, działanie, zlecenie serwisowe, oferta.

XX [Gs] Umowy z klientami W module Umowy z klientami wprowadzono możliwość dodawania umów na podstawie dokumentów handlowych.

XX [Gs] Umowy z klientami Dodano informator umowy z klientem. Wywołanie informatora odbywa się za pomocą skrótu klawiszowego (Ctrl+I).

XX [Gs] Umowy z klientami W parametrach umów z klientami dodano możliwość ustawienia przedziału godzin, w których nie będą wykonywane akcje automatyczne.

XX [Gs] Umowy z klientami W Parametrach umów z klientami dodano możliwość ustawienia, aby wystawiane paragony za pomocą akcji automatycznych były fiskalizowane.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowie dla cyklu fakturowania dodano możliwość wyłączenia wybranych wystąpień z cyklu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Dodano możliwość wystawienia dokumentu faktura pro forma do zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W module Zlecenia serwisowe dodano możliwość przetworzenia wybranych zleceń serwisowych w zamówienia do dostawców.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Dodano informator zlecenia serwisowego. Wywołanie informatora za pomocą skrótu klawiszowego (Ctrl+I).

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W parametrach zleceń serwisowych dodano nowe ustawienie Proponuj wystawienie dokumentów RW, które podczas zapisu zlecenia serwisowego umożliwia wystawienie dokumentu RW, jeśli w zleceniu został zmieniony asortyment (dodanie nowego, zwiększenie ilości).

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W parametrach zleceń serwisowych dodano możliwość ustawienia, aby wraz z wydrukiem przyjęcia zlecenia serwisowego były drukowane naklejki.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano dwa nowe autoteksty związane ze zleceniem serwisowym: inny odbiorca zlecenia, adres dostawy zlecenia.
X X
[nexo] Inne W uwagach do dokumentów dodano możliwość skorzystania z autotekstów.
X
X X X

[nexo] Inne W parametrach wydruku dodano możliwość ustawienia wydruku kodu SWIFT na dokumentach handlowych ("Kod SWIFT rachunku bankowego").


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-10(6). Na dzień publikacji wersji Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji wysyłki elektronicznej.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-11(6). Na dzień publikacji wersji Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji wysyłki elektronicznej.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowych wersji deklaracji, które na dzień publikacji programu nie były jeszcze ogłoszone przez Ministerstwo Finansów: VAT-8(11), VAT-9M(10).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano import JPK_V7/7K wewnętrznych na podstawie plików JPK_FA.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość porównania części ewidencyjnej pliku JPK z ewidencją VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W edycji pliku JPK_V7/7K, w części ewidencyjnej sprzedaży i zakupu dodano możliwość podglądnięcia zapisu źródłowego ewidencji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość zbiorczego nadawania oznaczeń JPK zapisom ewidencji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano w zapisach VAT dodano informację, do jakich pól części deklaracyjnej JPK_V7/7K trafi zapis.
X
X [Su] Asortyment Dla faktur sprzedaży zawierających usługi materiałowe oraz ich korekt wprowadzono możliwość użycia specjalnego kreatora, który umożliwia częściowy lub całkowity zwrot materiałów zużytych do wykonania usługi.
X X
[Su] Asortyment W dokumencie, w oknie roletki "Promocje" dodano możliwość filtrowania promocji wg spełnienia kryteriów lub/i zastosowania na dokumencie.
X X
[Su] Asortyment W module asortymentu wprowadzono operację zbiorczego ukrywania lub uwidaczniania asortymentu w magazynach.
X X
[Su] Asortyment W parametrach asortymentu wprowadzono możliwość wyłączenia kontroli unikalności kodu kreskowego. Udostępniono m.in. całkowite jej wyłączenie, stosowanie wyłącznie dla nowych asortymentów lub ostrzeganie.
X X
[Su] Asortyment Wprowadzono możliwość zaawansowanego automatycznego nadawania symboli dla asortymentu z wykorzystaniem wielu składników, np. grup. Format ustalany jest w Konfiguracji programu -> Numeracja i działa zarówno dla nowego asortymentu dopisywanego ręcznie, jak i importowanego z kas fiskalnych. Dodano także możliwość użycia nowych formatów dla istniejącego asortymentu za pomocą operacji zbiorczej (Podstawowe -> Zmień symbol).
X X
[Su] Asortyment Podczas generowania wariantów w ramach modelu wprowadzono możliwość wyboru sposobu generowania symboli dla powstających asortymentów: prostego lub zaawansowanego (automatycznego).
X X
[Su] Dokumenty W parametrach Subiekta dodano możliwość wyboru, czy po zmianie klienta na dokumencie program ma zaktualizować ceny i formy płatności. Parametr "Po zmianie klienta na dokumencie" pozwala zdecydować, czy aktualizacja ma być wykonywana zawsze/nigdy/program ma każdorazowo pytać.
X X
[Su] Dokumenty W parametrach Subiekta/sprzedaży/zakupu/przyjęć/wydań/zamówień/zleceń oraz typach dokumentów dodano parametr pozwalający na przeliczanie ilości po zmianie jednostki miary na pozycji dokumentu.
X X
[Su] Dokumenty Wprowadzono możliwość określania domyślnego sposobu dostawy dla dokumentów oraz przypisywania ich dla klientów. W module Klienci dodano także operację zbiorczą przypisania sposobu dostawy oraz odpowiednie kolumny w liście klientów, jak i filtry.
X X
[Su] Dokumenty W parametrach Subiekta wprowadzono możliwość wyboru podstawy do oznaczania na dokumentach pozycji poniżej kosztu lub/i minimalnej marży.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono możliwość kontrolowania obecności danych adresowych klienta na dokumencie. Odpowiednie ustawienia umiejscowione są w "Parametrach Subiekta", "Parametrach sprzedaży", "Parametrach Wydań", "Parametrach zamówień" oraz indywidualnie w "Typach dokumentów" i pozwalają na ignorowanie, ostrzeganie i blokowanie zapisu dokumentu, gdy klient nie ma danych adresowych.
X X
[Su] Dokumenty wewnętrzne Dodano możliwość uruchamiania podglądu schowka w oddzielnym, stale widocznym oknie.
X X
[Su] Dokumenty wewnętrzne W cennikach wprowadzono możliwość użycia schowka do kopiowania/wklejania/aktualizowania pozycji cennika.
X X
[Su] Dokumenty wewnętrzne W schowku wprowadzono wyróżnianie pozycji wczytanych z zewnętrznego źródła, jakich nie udało się rozpoznać w programie. Pozycje takie są oznaczone czerwonym kolorem w kolumnie "Rodzaj".
X
X [Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono możliwość seryjnego realizowania zamówień od klienta. Umożliwia to szybkie realizowanie wielu zaznaczonych zamówień w indywidualny, zaplanowany w każdym z nich dokument sprzedaży lub magazynowy, jak i dla wszystkich w jeden, wybrany typ dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zamówień Dla zleceń produkcyjnych, inwentaryzacji i dokumentów handlowych wprowadzono parametr decydujący, czy uwagi z tych dokumentów mają być przenoszone do automatycznych dokumentów magazynowych. Parametr dostępny jest w konfiguracji typów dokumentów.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano format wysyłki elixir dla Idea banku.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano format wysyłki elixir dla mBanku detalicznego.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano format wysyłki elixir dla Nest banku.

X
[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość rejestrowania transakcji szybkich płatności Przelewy 24 na ofertach.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano okno wyliczania reszty na dokumentach KP.
X

[Su] Handel Udostępniono kreator zmian VAT, który ułatwia dostosowanie danych w programie do zmian prawnych, jakie wejdą w życie od 1 lipca 2020 r. Kreator dostępny jest menu "Operacje" modułu Asortyment.
X X
[Su] Handel Uaktualniono słownik PKWiU do specyfikacji z roku 2015. W słownikach PKWiU oraz CN udostępniono możliwość przypisania ich elementom domyślnej stawki VAT. Domyślnie przypisano kodom stawki VAT, jeśli jednoznacznie zostały one określone w ustawie o VAT.
X

[Su] Handel W operacjach zbiorczych zmiany kodu PKWiU oraz CN dostępnych w module Asortyment wprowadzono opcjonalną możliwość aktualizacji stawek VAT.
X

[Su] Handel W parametrach Subiekta/sprzedaży/zakupu, w sekcji "Zbiorcze realizowanie i fakturowanie" dodano parametr decydujący, czy datę zakończenia dostawy przy fakturowaniu dokumentów magazynowych pobierać z najmłodszego dokumentu magazynowego, czy wg ustawień typu dokumentu.
X

[Su] Handel W raportach: "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K", "Rejestr sprzedaży VAT", "Rejestr zakupu VAT" wprowadzono możliwość filtrowania i uwidaczniania dodatkowych danych, m.in. dotyczących kategorii dokumentu, fiskalizacji, państwa nabywcy oraz inne.
X

[Su] Handel W widokach dokumentów archiwalnych dodano możliwość włączenia kolumny "Odbiorca".
X X
[Su] Polityka cenowa W definicjach promocji dodano możliwość wykorzystania jako kryterium sumy asortymentu z wybranej grupy lub posiadających wybraną cechę. Dodano także możliwość ustalania, czy promocja działa przy wszystkich określonych kryteriach, czy po spełnieniu jednego.
X X
[Su] Polityka cenowa W parametrach cenników wprowadzono możliwość zapamiętywania ustawień filtrowania w cennikach oraz w oknie aktualizacji cen po zakupie.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W widokach modułu sprzedaży oraz raportach: "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K", "Rejestr VAT sprzedaży" wprowadzono możliwość wyświetlania szczegółowych danych dotyczących fiskalizacji dokumentu, m.in. daty fiskalizacji, użytkownika, numeru seryjnego urządzenia.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych poprawiono kopiowanie oznaczeń JPK szablonów VAT.

X
[Br] Biuro nexo W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych poprawiono przenoszenie oznaczeń JPK dla transakcji VAT.
X

[Gr] Kadry i płace Przeciętne zatrudnienie w okresie - dodano możliwość wykonywania tego raportu za dowolne okresy.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem z generowaniem pliku wymiany do Płatnika w przypadku braku dostępu do wcześniej używanego do tego celu katalogu na dysku.
X

[Gr] Kadry i płace W raporcie Stan urlopów dodano kolumnę z wymiarem zatrudnienia.
X

[Gr] Kadry i płace W wynagrodzeniach dodano możliwość opodatkowania wpłat pracodawcy do PPK w miesiącu wpłaty zamiast w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.
X

[Gr] Karta pracy Poprawiono obliczanie wartości potrącenia komorniczego z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń.
X

[Gr] Karta pracy Ulepszono mechanizm wyliczania domyślnej liczby noclegów w delegacjach.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Ulepszono mechanizm pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego po wykorzystywaniu urlopu bezpłatnego.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W modułach umów dodano kolumny z typem i numerem dokumentu tożsamości.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W umowach umożliwiono zdefiniowanie wypłacania wynagrodzenia na podstawowy rachunek bankowy pracownika nawet gdy nie jest on jeszcze wpisany.
X

[Gr] System wynagrodzeń W kreatorach ustawiania wartości składników rozwiązano problem ze zmieniającym się sortowaniem składników po każdym wprowadzeniu wartości.
X

[Gr] Wynagrodzenia W definicjach wartości składników poprawiono działanie funkcji GodzNomMies() przy obliczaniu symulacji wynagrodzenia.
X

[Gr] Wynagrodzenia W wynagrodzeniach rozwiązano problem nieprawidłowego sumowania składek zdrowotnych występujący w szczególnych przypadkach.

X
[Gs] CRM Dodano wyświetlanie ostrzeżeń przy przekroczonych ustawionych w kliencie limitów kredytu kupieckiego. Ostrzeżenia wyświetlane są w umowie z klientem, zleceniu serwisowym oraz ofercie.

X
[Gs] CRM Na karcie zlecenia serwisowego, procesu ofertowego oraz umowy z klientem dodano możliwość edycji powiązanego działania bez względu na to, czy główny obiekt jest w trybie edycji czy podglądu. Wprowadzono również możliwość dowiązania już istniejących działań.
X X X X X X
[Gs] CRM W parametrach klienta poczty oraz parametrach wiadomości SMS dodano możliwość wyłączenia ostrzegania o braku zgody na otrzymywanie informacji przy pomocy komunikacji elektronicznej.

X
[Gs] CRM W umowach z klientami oraz działaniach, dla akcji automatycznej Wysyłka maili klientom dodano nowy parametr "Wyślij na". Daje on możliwość zdecydowania, czy wysyłka ma być kierowana na adresy podstawowe, czy na wszystkie adresy dostępne w danych klienta.

X
[Gs] CRM Dla autotekstów z pól własnych naprawiono błąd, który uniemożliwiał ich ewaluację, w przypadku gdy nazwa pola własnego zawierała polskie znaki.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd, który powodował brak ewaluacji autotekstów dotyczących kontaktów użytkownika, gdy użytkownik był o typie inny. Problem miał miejsce w wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd, z powodu którego po powtórnym zalogowaniu użytkownika do programu nie wyświetlały się ponownie powiadomienia dotyczące akcji automatycznych dla działań oraz umów z klientami.

X
[Gs] CRM W raporcie "lejek sprzedaży" naprawiono błąd, który powodował brak odświeżania raportu po naciśnięciu klawisza F5.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie rejestracji cyklicznego działania przy odebranym uprawnieniu Działanie - Dodaj.

XX [Gs] Działania Naprawiono ustawianie widoczności pól w szablonach umów z klientami.

X
[Gs] Działania W szablonach działań poprawiono błąd, który powodował, że w powielanym szablonie było ustawiane wykonanie akcji na ręczne.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w działaniu, gdy w akcji Wystaw seryjnie oferty, w parametrze Uwagi skorzystano z opcji Uzupełnij.

X
[Gs] Kalendarze W module kalendarz naprawiono błąd, który powodował przesunięcie kalendarza na godzinę 0:00 podczas usuwania działania.

X
[Gs] Kalendarze W module Kalendarz naprawiono niedziałającą opcję (brak) dla filtra Klient.
X X X X
X
[Gs] Klienci Dodano nowe uprawnienie: Klienci - Pokazuj dane wspólników. Użytkownicy nieposiadający tego uprawnienia nie będą widzieć danych wspólników w module Klienci.
X X X X
X
[Gs] Klienci Na karcie klienta zwiększono do 20 liczbę znaków możliwych do wpisania w polu VATIN .
X X
[Gs] Klienci W module Klienci dodano możliwość włączenia nowej kolumny "Scenariusz windykacyjny".
X X X X
X
[Gs] Klienci Wprowadzono zmianę, aby uprawnienie: Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik, obejmowało również opiekunów dodatkowych.
X X X X X X
[Gs] Klienci Dane z okna Moja Firma wyłączono z przestrzegania unikalności numerów NIP.
X X X X
X
[Gs] Klienci Na karcie klienta naprawiono błąd, który uniemożliwiał skorzystanie z operacji dla pola VATIN: Przepisz numer NIP, w przypadku gdy w adresie nie uzupełniono pola państwo.

X
[Gs] Klienci Na karcie klienta poprawiono ustawianie widoczności dla pól: Scenariusz obsługi klienta, Jubileusz, Źródło pozyskania, Istotność.
X X X X
X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do modułu klienci, w przypadku gdy dodano cel przetwarzania z taką samą nazwą jak inny już występujący filtr w module klienci.
X X X X X

[Gs] Klienci Poprawiono błąd, który uniemożliwiał na karcie przedstawiciela zmianę wartości dla pól: Stanowisko, Dział, Pokój.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy W folderach skrzynki pocztowej: Szkice, Skrzynka nadawcza, Kosz oraz Zaplanowane-nexo dodano możliwość usuwania wiadomości za pomocą przycisku Delete. Wiadomości z tych folderów będą usuwane trwale.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie dodania do wiadomości pocztowej lub wiadomości SMS, autotekstów pól własnych, które w nazwie zawierały znaki interpunkcyjne takie, jak: kropka, przecinek, myślnik lub średnik.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował brak pobierania konfiguracji konta pocztowego dla kont gmail, gdy domena gmail.com była zapisana wielkimi literami.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował brak podświetlenia folderu przy przenoszeniu wiadomości za pomocą mechanizmu "drag and drop". Problem był widoczny, gdy przenoszono wiadomość do folderu posiadającego podfoldery.

X
[Gs] Klient pocztowy W module poczty naprawiono błąd, który w niektórych specyficznych przypadkach powodował brak oznaczenia wiadomości statusem odpowiedziano.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej uzupełniono przepisywanie powiązań (rezerwacja zasobu, wiadomość SMS, umowa z klientem, zlecenie serwisowe), gdy wiadomość ściągnięta z serwera pocztowego zostaje automatycznie powiązana z inną, wcześniej już zapisaną w Gestorze.

X
[Gs] Oferty Dla procesów ofertowych, które są wystawiane na podstawie działań, dodano automatyczne przepisywanie tematu działania do nazwy procesu ofertowego.

X
[Gs] Oferty Na karcie oferty naprawiono błąd, który powodował, że dla ofert wielowariantowych w podsumowaniach dla masy i objętości były zwracane wartości z wariantu proponowanego.

X
[Gs] Oferty Usunięto blokadę zmiany scenariusza procesu ofertowego w przypadku, gdy do procesu był dodany komentarz.

X
[Gs] Oferty Wprowadzono zmianę, aby wiadomość pocztowa tworzona do oferty za pomocą okna Drukuj miała również powiązanie z procesem ofertowym, jeśli oferta takie powiązanie posiada.

XX [Gs] Umowy z klientami W treści umowy oraz szablonach treści dodano możliwość korzystania z autotekstów pól własnych umowy z klientem.

X
[Gs] Umowy z klientami W treściach umów, w wiadomości SMS oraz w wiadomości e-mail dodano autoteksty związane z przedstawicielami na umowach z klientami.

XX [Gs] Umowy z klientami W module Umowy z klientami, dla zbiorczej operacji: Zmień treść umowy zwiększono rozmiar okna z treścią wiadomości.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowach z klientami poprawiono błąd, który powodował brak zapisu zmienianych parametrów akcji z cyklu fakturowania, w przypadku gdy akcja do jednego z wystąpień była już wykonana.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowach z klientem dodano zabezpieczenie przed podwójnym wykonaniem akcji ze schematu fakturowania. Taki problem mógł wcześniej wystąpić w przypadku, gdy powiadomienie o wykonaniu akcji pojawiło się u dwóch użytkowników jednocześnie.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowie z klientem dodano skrót klawiszowy (Ctrl+D) do powielania akcji automatycznych.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W module Zlecenia serwisowe dodano nowe kolumny związane z urządzeniem: model, producent i numer seryjny urządzenia.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Na karcie zlecenia serwisowego usunięto oznaczenie jako wymagane dla pól: nazwa i symbol urządzenia.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie zapisu zlecenia serwisowego, gdy w tym samym czasie była zmieniana domyślna stawka VAT w parametrach zleceń serwisowych.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który powodował brak dodawania, na pierwszym etapie scenariusza obsługi klienta, automatycznych działań, wiadomości e-mail oraz SMS dla, gdy scenariusz obsługi klienta był ustawiony jako domyślny w parametrach zleceń serwisowych.
X X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie dokumentu sprzedaży, gdy na podstawie tego dokumentu utworzono zlecenie serwisowe.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie kartoteki urządzenia w przypadku, gdy do urządzenia dodano wiadomość SMS lub wiadomość e-mail z menu Powiadomienia.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W zleceniach serwisowych poprawiono błąd, który uniemożliwiał zapisanie powielonego zlecenia, w przypadku gdy powielane zlecenie było bez urządzenia.
X X X X X X X [nexo] Inne W polach własnych v2 dodano słownik systemowy magazynów oraz rachunków bankowych.
X X X X X X X [nexo] Inne W polach własnych v2 dodano możliwość wybrania wartości domyślnej oraz zaznaczenia wymagalności podczas definiowania pól typu: słownik własny, słownik własny SQL oraz słownik systemowy.
X
X X


[nexo] Inne Do wzorca wydruku Noty księgowej dodano możliwość zmiany powiązanych wzorców dokumentów KP i KW.
X X X X X X
[nexo] Inne Naprawiono błąd systemowy występujący po użyciu skrótu Ctrl+G (potwierdzenie przeczytania) na wiadomości pocztowej, która nie była szkicem.
X X X X X X
[nexo] Inne Naprawiono problem występujący przy dearchiwizacji objawiający się komunikatem "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku...".
X

[nexo] Inne Poprawiono błąd pojawiający się przy zmianie wzorca wydruku i próbie edycji pola z nr telefonu w oknie wydruku dokumentów FS i KFS.
X X X X X X
[nexo] Inne Poprawiono błąd, który uniemożliwiał podłączanie użytkownika do Konta InsERT
X X X X X

[nexo] Inne Poprawiono sortowanie Wzorców wydruku wg kolumny "Typ".
X X X X X X X [nexo] Inne Umożliwiono włączenie odświeżania raportu własnego SQL po zmianach w kontekście aplikacji, jeśli zapytanie SQL korzysta z elementów kontekstu.
X X X X X X
[nexo] Inne Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem, jaki mógł się pojawiać podczas wydruku, gdy domyślna drukarka systemowa nie znajdowała się na liście dostępnych drukarek.
X X X X X X X [nexo] Inne Zwiększono rozmiar pola "Opis" w raporcie własnym do 4000 znaków.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność QuickInstaller - dodano możliwość tworzenia skrótów przy instalowaniu rozwiązania własnego zawierającego scenariusz wykonywalny (EXE) oraz informacji o koniecznym restarcie programu w przypadku rozszerzeń.
X XX [nexo] Sfera i rozszerzalność W Sferze dla Subiekta nexo udostępniono interfejs IZastosowaniePromocji, który pozwala na wyłączenie automatycznego ustawiania promocji oraz ich ręcznego ustawiania podczas wystawiania dokumentu.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność W interfejsie IOknoObiektu dodano metodę PokazPodglad, która otwiera formatkę obiektu w trybie podglądu bez możliwości przejścia do trybu edycji.
X X X X X X X [nexo] Wygląd i ergonomia Naprawiono błąd, w którym usunięcie z raportu kolumny, po której zgrupowana jest lista, uniemożliwiało drukowanie listy.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia W powiadomieniach o wygasaniu Abonamentu dodano obsługę multiprogramu.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono obsługę zapisów VAT dla faktur VAT RR w pliku JPK_V7/7K. Obecnie w numerze dostawcy wstawiany jest numer PESEL rolnika.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Przedłużono obowiązywanie wersji deklaracji VAT-9M(9) ze względu na przesunięcie przez MF okresu obowiązywanie deklaracji w wersji 10.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Skrócono okres obowiązywania do końca roku 2020 dla zaliczek na podatek PIT.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Dodano możliwość selektywnego wskazywania dokumentów do importu do ewidencji VAT z plików JPK.


X[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono domyślny schemat dekretacji zapisu VAT zakupu - definicję kwoty uzupełniono o "Kwota VAT bez odliczenia".


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono ustawianie oznaczeń JPK podczas dekretacji automatycznej dokumentów faktur wewnętrznych i ich korekt.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono w schematach dekretacji dokumentów handlowych definiowanie wyjątków opartych na oznaczeniach JPK - problem występował w przypadku wejścia do poprawy schematu z poziomu opcji "Pokaż".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dalszy rozwój interfejsu funkcjonalności laboratoryjnej Portalu Biura - Dokumenty - m.in. nowy tryb wprowadzania zapisów księgowych na podstawie dokumentów klienta biura.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla nowych podmiotów ze słownika transakcji VAT usunięto transakcje: Odwrotne obciążenie – dostawa towarów (art.17 ust. 1 pkt 7), Odwrotne obciążenie – świadczenie usług (art.17 ust. 1 pkt 8), Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, (art.17 ust.1 pkt 7) – dostawa, Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, (art. 17 ust.1 pkt 8) – dostawa, Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, (art.17 ust.1 pkt 7) – nabycie, Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, (art. 17 ust.1 pkt 8) – nabycie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano blokadę generowania pliku JPK_V7/7K w okresie rozliczeń VAT "Zwolnionym".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano domyślne oznaczenie JPK w definicjach transakcji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość importu plików wewnętrznych JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość podpisania pliku e-Kontroli danymi autoryzującymi.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wydruku części deklaracyjnej JPK_V7/7K (mechanizmem wydruku listy).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano możliwość wygenerowania rozrachunku oraz dyspozycji bankowej do naliczonego pliku JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę pola "Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" w pliku ewidencji z deklaracją VAT JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano skrót klawiszowy (CTRL+N) do oznaczania dokumentów klienta biura jako niepodlegające księgowaniu, w funkcjonalności laboratoryjnej Portalu Biura - Dokumenty.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na obecnie obowiązującej wersji deklaracji VAT-7/7K włączono ujmowanie zapisów z oznaczeniem typu dokumentu JPK: FP - faktura do paragonu. Oznaczenie to powinno wpływać tylko na nowe pliki JPK_V7/7K, publikację których Ministerstwo Finansów przesunęło na 1 października 2020 r.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Na potrzeby nowego pliku JPK_V7/7K w dokumencie ponowne zaliczenie do VAT dodano pola związane z dokumentem źródłowym: termin, płatności, dokument źródłowy korekty oraz data wystawienia faktury.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Połączono widoki JPK_VAT i JPK_V7/7K w jeden wspólny widok.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie plików e-Kontroli zawierających nowy plik JPK_V7/7M.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę pola "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących w danym okresie rozliczeniowym części deklaracyjnej pliku JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono obsługę powiadomień o nowych dokumentach klienta biura w przypadku wyłączonej funkcjonalności laboratoryjnej Portalu Biura - Dokumenty.
X X X X X X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono pobieranie danych z GUS (wartość pola Powiat) dla podmiotów z miejscowości Jarocin.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono podpowiadanie numeru PESEL przy podpisywaniu danymi autoryzującymi plik JPK_VAT.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono tworzenie powiązanego do dekretu zapisu VAT w przypadku gdy na dekrecie dokonano rozliczenia podłączonego rozrachunku.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w fakturze wewnętrznej ustawianie transakcji powiązanej w menu transakcji VAT, czyli wskazanie np. WNT zaznaczy WNT-N automatycznie (na podstawie definicji transakcji WNT).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono weryfikację statusu VAT podatników w pliku ewidencji VAT z deklaracją JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie Daty przesłania dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty. Niepotrzebnie wyświetlana była również godzina przesłania.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie salda konta w wizytówce konta księgowego w przypadku występowania dwóch lat obrotowych w jednym roku kalendarzowym.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie wartości w polu ZakupVAT_Marża dla zapisów ewidencji dla zakupów VAT marża w pliku JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie części deklaracyjnej JPK_V7/7K - obecnie wyliczana jest ona jedynie w oparciu o część edycyjną oraz pliki wewnętrzne JPK.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie wartości pola SprzedażVAT_Marża w pliku JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wystawianie JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przebudowano część deklaracyjną pliku JPK_V7/7K - edycja wartości tej części dokonywana jest w taki sam sposób jak w deklaracjach skarbowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przemianowano wykorzystywany w funkcjonalności laboratoryjnej Portal Biura - dokumenty, słownik kategorii dokumentów od klienta na słownik grup.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Uporządkowano menu Operacje w pliku ewidencji VAT z deklaracją JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Uporządkowano skróty klawiszowe w części ewidencyjnej pliku JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W funkcjonalności laboratoryjnej Portalu Biura - Dokumenty poprawiono odpytywanie serwisu portalu o nowe dokumenty w przypadku, gdy serwis zwrócił błąd.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W kreatorze naliczania pliku JPK_V7/7K udostępniono adres e-mail - domyślnie jego wartość pobierana jest z danych Mojej Firmy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W laboratoryjnej funkcjonalności Portalu Biura - Dokumenty dodano możliwość zbiorczego nadania kategorii dokumentom przysłanym przez klienta biura.
X
X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Parametrach wysyłki elektronicznej, jako domyślny adres e-mail dla wysyłki JPK, ustawiono adres Mojej Firmy.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W pobieraniu danych Mojej Firmy z GUS uwzględniono również adres e-mail.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W słowniku okresów rozliczeń VAT zmieniono określenie tych okresów na "miesięczny", "kwartalny", które obecnie uwzględniają również obsługę rozliczeń plikami JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W słowniku Transakcji VAT, dla kolumn Procedura JPK i Grupa asortymentu JPK włączono zawijanie tekstu w komórkach.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W sprawozdaniach elektronicznych, w części "Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)", dla pól: Ustalenie wyniku finansowego, Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, Pozostałe, Opis w Informacja uszczegóławiająca zwiększono liczbę znaków (100 tys.) możliwych do wpisania.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W widoku e-sprawozdawczość JPK dodano kolumnę zobowiązania podatkowego wynikającą z naliczonego pliku JPK_V7/7K.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W zapisie VAT sprzedaży, korekty nieterminowych płatności, dodano blokadę zapisu w przypadku podania wartości większej od zera.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zgodnie z postanowieniami Tarczy antykryzysowej 4.0 (związanej z epidemią COVID-19) przesunięto obsługę nowych plików ewidencji VAT z deklaracją (JPK_V7/7K) na 1 października 2020 roku.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono domyślną nazwę przy zapisywaniu do pliku dla UPO dotyczącego JPK_VAT.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zmieniono przechowywanie kluczy szyfrowania plików JPK oraz elektronicznych sprawozdań finansowych z programu na wewnętrzny serwis parametrów w firmie InsERT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano możliwość ustawienia czy dokumenty z oznaczeniem JPK "faktura do paragonu" ma być ujmowany w raportach VAT i na wydrukach.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono aktualizowanie pól oznaczeń JPK w zapisach VAT metody kasowej (naliczaj VAT po zapłacie) w przypadku dokonania częściowego rozliczenia podłączonego rozrachunku.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wykazywanie ujemnej marży w ewidencji VAT i pliku JPK_V7/7K - dla takich zapisów wartość VAT jest zerowa.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wypełnianie pól oznaczeń JPK zapisów VAT stworzonych na podstawie szablonu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Powołane zostały nowe transakcje VAT sprzedaży: Korekta podatku należnego (nieterminowe płatności, art. 89a ust. 1) oraz Korekta podatku należnego (ponowne zaliczenie do VAT, art. 89a ust. 4), które są stosowane dla zapisów korekta VAT (nieterminowe płatności) oraz ponowne zaliczenie do VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W widoku szablonów VAT dodano kolumny z oznaczeniami JPK.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Dla zapisów VAT powiązanych z KPiR dodano akcję naprawczą "Ustaw MPP w zapisie tak jak na rozrachunku".


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Na wydruku planu amortyzacji, poprawiono formatowanie kwot rzędu tysięcy.
X X
[Su] Asortyment Poprawiono wydajność drukowania danych promocji.
X X
[Su] Asortyment W danych asortymentu (zakładka Dostawy) wprowadzono możliwość pozostawienia pustego pola symbolu asortymentu u dostawcy. W przypadku braku tego symbolu program pobiera podstawowy symbol asortymentu. Jest to przydatne, gdy symbol asortymentu jest identyczny u wszystkich dostawców. Dla zaznaczonych asortymentów dodano także operację zbiorczą pozwalającą na usunięcie symboli u dostawców.
X X
[Su] Asortyment W Informatorze o asortymencie, na zakładce "Stany" oraz "Dostawy" udostępniono kolumny z dodatkowymi informacjami oraz kontekstowe operacje dla dokumentów.
X X
[Su] Asortyment W module "Asortyment", w operacji zbiorczej "Aktualizacja dostawców" dodano możliwość przypisania deklarowanej ceny oraz rabatu u dostawcy.
X X
[Su] Asortyment W oknie kosztorysu wprowadzono możliwość kalkulowania ceny usługi w oparciu o ceny materiałów bez rabatu.
X X
[Su] Asortyment Poprawiono sposób prezentacji cech w danych asortymentu tak, aby widoczne były długie nazwy cech.
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie, na zakładce "Ruch asortymentu" poprawiono brak wykazywania kodów dostaw dla dokumentów rozchodujących.
X X
[Su] Asortyment W operacjach zbiorczych dla asortymentu naprawiono brak możliwości usunięcia asortymentu powiązanego, usługi recyklingowej, funduszu promocji i zamienników.
X

[Su] Asortyment W raporcie "Podliczenie okresu" naprawiono błędnie uwzględniane wartości dokumentów korekty przychodu wewnętrznego (kPW), na których użyto korekty ilościowo-wartościowej.
X

[Su] Dokumenty W edycji dokumentów handlowych udostępniono zakładki prezentujące partie asortymentu przyjmowanego/wydawanego wraz z dokumentem.
X

[Su] Dokumenty Filtr "Asortyment pozycji" w widokach dokumentów Subiekta został rozbudowany o możliwość użycia jako kryterium kodu CN oraz grup JPK.
X X
[Su] Dokumenty Na dokumentach Subiekta oraz w ofertach wprowadzono ostrzeżenie o niemożności zastosowania cen z cennika dodatkowego z powodu braku zgodności walut.
X

[Su] Dokumenty Słownik uwag do dokumentów rozszerzono o możliwość stosowania na następujących dokumentach: Nota korygująca, Korekta kosztu dostawy, Korekta kosztów (handlowa i magazynowa), Spis inwentaryzacyjny, Inwentaryzacja, Sprzedaż fiskalna.
X

[Su] Dokumenty W mechanizmie ukrywania pól na dokumentach wprowadzono możliwość ukrycia pola "Pozostało" w sekcji płatności.
X

[Su] Dokumenty W modułach dokumentowych dodano kolumnę i filtr pozwalające na rozróżnienie korekt do istniejącego i nieistniejącego dokumentu.
X X
[Su] Dokumenty W modułach dokumentowych wprowadzono możliwość wyświetlenia kolumny z symbolem magazynu użytego na dokumencie.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono możliwość filtrowania dokumentów po sposobie dostawy.
X

[Su] Dokumenty Uszczelniono blokady edycji dokumentu po zaksięgowaniu. Poprawki dotyczyły scenariuszy, gdy możliwe były modyfikacje zafakturowanych i zaksięgowanych wydań zewnętrznych.
X

[Su] Dokumenty W podglądzie i edycji dokumentów poprawiono błąd powodujący wyświetlanie poprzedniego nazwiska osoby wystawiającej dokument. Błąd występował po zmianie nazwiska osoby na dokumentach wystawionych przed tą zmianą.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Na wydrukach rozchodu wewnętrznego użytego jako koszt dodatkowy wprowadzono wykazywanie informacji o powiązanym dokumencie handlowym (numer, pozycja).
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono nieprawidłowo przenoszoną cenę z inwentaryzacji do wynikowego przychodu wewnętrznego (PW), gdy dla dokumentu PW domyślną ceną ustawiona była ostatnia cena zakupu z rabatem.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Poprawiono wydruk raportu z udanej weryfikacji klienta w VIES, uruchamianej na dokumencie Subiekta nexo. Błąd dotyczył braku drukowania komunikatu o pomyślnej weryfikacji.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Podczas wystawiania faktury do wydania zewnętrznego wprowadzono przekształcanie towarów w materiały, gdy na fakturze wydane towary zostały potraktowane jako materiały do wykonania usługi.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Udostępniono możliwość wystawiania "zerowej" faktury zaliczkowej końcowej do wydania całkowicie zaliczkowanego.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono błąd przenoszenia sposobu wyliczania dokumentu do wydania zewnętrznego realizującego fakturę zaliczkową, gdy ustawiono na niej plugin cenowy.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono błąd uniemożliwiający podpięcie dokumentu "Kasa wyda" jako przedpłaty na korektach z kwotą do zwrotu.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży W widoku niezafakturowanych wydań magazynowych zablokowano możliwość wystawienia zwykłej faktury do korekty wydania zewnętrznego wystawionego do faktury zaliczkowej.
X

[Su] Dokumenty wewnętrzne Na fakturach wewnętrznych wprowadzono możliwość rezygnacji z automatycznego wyliczania tabelki VAT na rzecz wprowadzania wartości ręcznie.
X X
[Su] Dokumenty wewnętrzne Działanie Schowka wzbogacono o rozpoznawanie ilości podawanej z jednostką miary - wówczas odczytywana jest zarówno ilość, jak i j.m.
X
X [Su] Dokumenty wewnętrzne W "Parametrach schowka" wprowadzono możliwość określania, czy kopiowane będą dane magazynu na pozycji asortymentowej z dokumentu.
X X
[Su] Dokumenty wewnętrzne Podczas wklejania pozycji ze schowka poprawiono błędne wstawianie zerowego rabatu. Błąd występował w scenariuszu, gdy kopiowano cenę przed i po rabacie, bez kopiowania rabatu.
X

[Su] Dokumenty zakupu Poprawiono ustawianie fokusa na korektach dokumentów handlowych i magazynowych tak, aby domyślnie znajdował się na polu numeru oryginalnego dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zakupu W modułach faktur zakupu, zamówień do dostawcy i faktur wewnętrznych, w filtrze "Odebrał" poprawiono zawartość listy osób.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na zamówieniach do dostawców wprowadzono możliwość przypisania magazynu do pozycji dokumentu.
X

[Su] Dokumenty zamówień Podczas zbiorczego usuwania dokumentów wprowadzono ich szeregowanie od najmłodszego do najstarszego.
X X
[Su] Dokumenty zamówień Podczas realizowania zamówień od klienta poprawiono brak przenoszenia ustawień magazynu na pozycjach z usługą materiałową.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono brak uwzględniania kolejności wydań na partiach dostaw podczas kompletacji zamówień wykonywanej na dokumentach przychodowych.
X

[Su] Dokumenty zamówień Poprawiono proces realizacji zamówień w dokumenty magazynowe tak, aby program ostrzegał, że zignorowane zostaną przypisania magazynów na pozycjach dokumentów.
X

[Su] Dokumenty zamówień W kreatorze zamówień do dostawców uruchamianym na podstawie zamówień od klientów dodano możliwość włączenia edytowalnej kolumny z opisem pozycji asortymentowej.
X X
[Su] Dokumenty zamówień W wiadomości e-mail/SMS do zamówienia od klienta naprawiono niedziałająca autoteksty z grupy "Płatnik".
X

[Su] Dokumenty zamówień W zamówieniach i fakturach pro forma dodano możliwość włączenia kolumny "Ilość skompletowana".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do Parametrów windykacji dodano możliwość uwzględniania roku przestępnego przy naliczaniu odsetek.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość korzystania z ulgi za złe długi po 30 dniach od terminu płatności. Z ulgi mogą skorzystać podmioty, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano nowy rodzaj operacji bankowej - "Podzielona płatność wewnętrzna" na potrzeby przelewów w MPP pomiędzy rachunkami zdefiniowanymi w Mojej firmie.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano skalowanie okna wysyłki Dyspozycji do pliku.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano widoki SQL w module Rozrachunki. Dostępna jest również ich konfiguracja w Definicji widoków.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd przy generowaniu deklaracji ZAW-NR pojawiający się w sytuacji, gdy operacja bankowa miała status księgowy "W przygotowaniu".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono odświeżanie w zakładce Historia windykacji na rozrachunku po dodaniu do niego działania windykacyjnego.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono podpowiadanie domyślnych rodzajów operacji bankowych przy pobieraniu wyciągów z plików mt-940.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono rozpoznawanie klientów podczas pobierania wyciągów bankowych w sytuacji, gdy w bazie danych zapisane są adresy dodatkowe.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono sortowanie w polu Wystawił na dokumentach wezwań do zapłaty, not odsetkowych, operacji kasowych i bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wczytywanie kwoty VAT dla operacji w Podzielonej płatności przy pobieraniu wyciągów mt-940 z Alior banku.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono wczytywanie operacji z rachunków VAT na podstawie plików mt-940 przy użyciu parsera Santander (zgodny z BZWBK Moja Firma Plus).
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono widoczność rozrachunków w multiprogramie z Gestorem przy włączonym parametrze ukrywania rozrachunków księgowych.

X
[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem pojawiający się przy próbie dezaktywacji formy płatności wskazanej jako sugerowana na dokumencie OE.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Rozwiązano problem wczytywania numeru rachunku bankowego przy pobieraniu wyciągu z pliku mt-940 z banku Pekao.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Uaktualniono nazwy banków przy dodawaniu rachunków bankowych.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W module Operacje bankowe dodano filtr "Status księgowy".
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W modułach Operacje kasowe oraz Operacje bankowe dodano kolumnę "Powiązany" dotyczącą operacji o rodzaju Transfer.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W oknie wydruku dodano podpowiadanie adresu e-mail klienta dla: operacji i dyspozycji bankowych, rozrachunków oraz kompensat.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W sekcji Rozliczenia na rozrachunkach, operacjach kasowych i bankowych dodano kolumnę "netto".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Zoptymalizowano działanie raportu "Podzielona płatność - niepoprawne rozliczenia rozrachunków".
X

[Su] Handel Podczas generowania pliku wewnętrznego JPK wprowadzono ucinanie nazwy pełnej klienta, jeśli jej długość przekracza określone w schemacie 256 znaków.
X

[Su] Handel Podczas wystawiania dokumentu korekty kosztu dostawy (KKD) zniesiono obligatoryjność umieszczania klienta dla tego dokumentu i automatyczne jego wstawianie po wybraniu faktury zakupu. Usunięto także ograniczenie, że faktury kosztowe muszą pochodzić od tego samego klienta.
X

[Su] Handel Podczas wystawiania korekty do dokumentów archiwalnych wprowadzono ustawianie odbiorcy na podstawie danych z dokumentu źródłowego.
X
X [Su] Handel Podczas wystawiania korekty kosztu dostawy zlikwidowano blokadę uniemożliwiającą podpinanie więcej niż jednego dokumentu jako koszt. Podpinanie wielu dokumentów zakupu jest możliwe przy zgodnej walucie dokumentów.
X

[Su] Handel W raporcie "Podliczenie okresu" wprowadzono grupowanie danych z opcjonalnym zwijaniem/rozwijaniem sekcji.
X

[Su] Handel W raporcie Podliczenie okresu wprowadzono liczne poprawki i usprawnienia, rozbito wykaz ruchu magazynowego m.in. na powiązane z dokumentami handlowymi, niepowiązane, produkcyjne itd.
X
X [Su] Handel W Sferze dla Subiekta nexo dodano możliwość podłączania rozchodu wewnętrznego jako kosztu dodatkowego dla zamówień od klienta i faktur sprzedaży.
X

[Su] Handel Wprowadzono serię poprawek i uszczelnień w ukrywaniu danych wrażliwych.
X

[Su] Handel Naprawiono błąd systemowy występujący podczas operacji wypróbowania wzorca wydruku EKO dla raportu "Remanent na dzień".
X X X X X X
[Su] Handel Naprawiono błąd, który w specyficznych okolicznościach umożliwiał usuwanie użytej numeracji.
X

[Su] Handel Poprawiono estetykę wydruku raportu "Podliczenie okresu - dokumenty".
X

[Su] Handel Poprawiono wyliczanie korekt kosztów handlowych dla dokumentów z datą zakończenia dostawy różną od daty wystawienia dokumentu. Ponadto w oknie korekty kosztów handlowych, do listy dostępnych kolumn dodano "Datę zakończenia dostawy".
X

[Su] Handel W filtrach raportów Subiekta nexo poprawiono sortowanie listy magazynów tak, aby były one uszeregowane wg symbolu.
X

[Su] Handel W raportach Sprzedaż/Wydania wg kodów dostaw, asortymentu i klientów poprawiono błędnie wykazywane dane z faktur zaliczkowych cząstkowych i końcowych.
X

[Su] Handel Wprowadzono uprawnienie "Zmiana magazynu i oddziału źródłowego na dokumencie MP wystawionym do wydania". Uprawnienie to działa podczas wystawiania dokumentu MP do istniejącego MW.
X

[Su] Komunikacja Podczas eksportu danych dokumentu do pliku w formacie EDI++ poprawiono pobieranie danych klienta, które nie były pobierane z dokumentu, lecz z kartoteki.
X

[Su] Komunikacja Poprawiono import danych o dokumentach z pliku EDI++. Poprawka dotyczyła nieprawidłowej identyfikacji klienta, gdy w pliku wymiany podany był NIP z separatorami, a w kartotece wpisano go bez separatorów lub vice versa.
X X
[Su] Polityka cenowa W cennikach wprowadzono możliwość wyliczania marży i narzutu w oparciu nie o podstawę kalkulacji, lecz o szacowany koszt. Dzięki temu ułatwione jest stosowanie cen katalogowych, które przy sprzedaży mają stałe ceny (i mogą być pobierane z cenników dostawcy), natomiast rzeczywisty zysk liczony jest na podstawie szacowanego kosztu (np. ostatnia cena zakupu po rabacie).
X

[Su] Polityka cenowa Na liście pozycji asortymentowych dokumentu wprowadzono możliwość włączenia kolumny wyświetlającej źródło pochodzenia ceny, np. cennik, wprowadzona ręcznie.
X X
[Su] Polityka cenowa Poprawiono wydajność operacji na cennikach w podmiotach z podłączonym programem vendero.
X X
[Su] Polityka cenowa W cennikach zmieniono nazwę "Cena nabycia" na "Podstawa kalkulacji".
X X
[Su] Polityka cenowa Na dokumencie poprawiono pobieranie kursu walutowego dla cennika tak, aby przy ustawieniu pobierania z cennika był on pobierany z cennika głównego także wtedy, gdy do cennika głównego zdefiniowano cennik dodatkowy.
X

[Su] Polityka cenowa Poprawiono proces powielania cenników - dotychczas nie były powielane podstawy wyliczenia ceny nabycia dla składników kompletów oraz podstawa wyliczenia ceny nabycia, gdy pobierana była cena z innego cennika.
X X
[Su] Polityka cenowa W cennikach poprawiono wyliczanie cen kompletów, dla których ustawiono, aby podstawa kalkulacji wyliczana była na podstawie cen składników w różnych walutach.
X X
[Su] Polityka cenowa W cennikach poprawiono wyliczanie cen kompletów, dla których ustawiono, aby podstawa kalkulacji wyliczana była na podstawie cen składników, a ceny składników pobierane były z innego cennika.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W Rejestrze transmisji poprawiono brak wyświetlania ostrzeżeń ze sterowników kas fiskalnych, jakie zwracane były dla operacji związanych z odczytem danych o sprzedaży.