Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 34.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany
X

[Gr] Kadry i płace Dodano możliwość generowania deklaracji ZUS RUD służącej do zgłaszania umów o dzieło niepodlegających składkom ZUS, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
X X X X
X
[Gs] Klienci Wprowadzono operację zbiorczą umożliwiającą przypisanie klientom domyślnej transakcji handlowej zakupu i sprzedaży.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę deklaracji PSD-1 dotyczącą wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.


X

X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę formalnie ogłoszonego przez MF formularza deklaracji rozliczenia rocznego PIT-28(23) wraz z załącznikami.


X X X X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(10) oraz PIT-4R(11) wraz z wysyłką elektroniczną, za przychody w 2020 roku.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano obsługę projektowanego przez Ministerstwo Finansów nowego załącznika PIT/WZ do deklaracji rozliczeń rocznych PIT-36 oraz PIT-36L, dotyczącego ulgi tzw. złych długów w PIT.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano projektowaną przez Ministerstwo Finansów obsługę nowej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) - informacji o przychodach za 2020 dla obcokrajowców.


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dodano projekty deklaracji rozliczeń rocznych PIT-36(28), PIT-36L(17) wraz z załącznikami. Uwaga. Projekt wersji deklaracji rocznych może różnić się od finalnych.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W oknie zbiorczego wystawiania deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano filtr "Przychody pracowników".


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W wystawianiu zbiorczym deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano nowy filtr "Rezydenci".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Przy księgowaniu dokumentu odczytanego z Portalu Biura dodano możliwość włączenia (jak również wyłączenia) automatycznego wstawiania klienta z danymi odczytanymi z bazy GUS, na podstawie rozpoznanego przez OCR numeru NIP kontrahenta.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia ewidencji EP dodano obsługę kwoty podanej w polu uwag: w formatce zapisu dodano możliwość podania takiej kwoty oraz dodana została w module kolumna z wartością tej kwoty.


X

X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W związku z wprowadzeniem nowej stawki ryczałtu 15% oraz wygaśnięciem stawki 20% dodano w obsłudze ryczałtu ewidencjonowanego nowe wzorce wydruków ewidencji, nową wersję zaliczki na podatek uwzględniający nową stawkę oraz obsługę pola Uwag dla zapisów w EP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencjach VAT dodano operację zbiorczą do zmiany stosowanego identyfikatora podatkowego za zaznaczonych zapisach VAT.
X
X [Su] Handel Wprowadzono raport wspomagający wyliczenie podatku od sprzedaży detalicznej.
X

[Su] Handel W danych asortymentu wprowadzono oznaczanie, czy jest on napojem izotonicznym. Zmiana wymagana jest do rozliczania podatku cukrowego.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono funkcję odświeżania zawartości modułu (klawisz F5) w serwisie Klienci Biura.

X
[Br] Biuro nexo Poprawiono wysyłkę elektroniczną korekt deklaracji skarbowych z poziomu operacji zbiorczej - wysyłana był pierwsza w kolejności korekta zamiast ostatnio wystawionej.
X

[Gr] Kadry i płace Poprawiono przenoszenie numeru e-ZLA do zaświadczenia ZUS Z-3 wysyłanego na platformę e-PUE.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem importowania danych pracowników z Gratyfikanta GT w przypadku nieaktywnego wpisu w słowniku gmin.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem nieprawidłowego uwzględniania liczby dni choroby w roku zwolnienia zapisanej w poprzednim zatrudnieniu przy wyznaczaniu granicy pomiędzy wynagrodzeniem i zasiłkiem chorobowym.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Poprawiono mechanizm wyznaczania miesiąca obowiązku przystąpienia pracownika do PPK w przypadku zmian wpływających na ten termin.


X X X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozwiązano problem pojawiającego się komunikatu błędu występującego w pewnych przypadkach przy dopisywaniu nowego pracownika.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozwiązano problem z usuwaniem przypisania kalendarza do umowy, gdy takie usunięcie powinno być dozwolone.
X

[Gr] System wynagrodzeń Poprawiono sposób ewaluowania formuł matematycznych (kolejność działań) w składnikach definiowalnych.
X

[Gr] Wynagrodzenia Poprawiono odświeżanie (uwzględnianie zmian w danych programu) raportu Stan urlopów w przypadku jednoczesnej pracy na wielu zakładkach.
X X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd, który uniemożliwiał fiskalizację dokumentu, w którym nabywcą była osoba/firma dodana na podstawie szablonu ze zdefiniowanym państwem.
X X X X X

[nexo] Inne Poprawiono błąd zapisu MF pojawiający się w przypadku wymagalności numeru NIP i jego braku dla kartoteki ZUS lub Urzędu skarbowego.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Na zaliczce miesięcznej i kwartalnej CIT dodano obsługę zaliczki od zysków kapitałowych, w przypadku gdy w systemie ustawiona została stawka ulgowa CIT (9%).


X X
X
[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wystawianie korekty deklaracji VAT-27.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W obsłudze deklaracji PIT-4R dodano walidację wystawienia zaliczek od wypłat PIT za miesiące danego roku podatkowego.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W oknie zbiorczego wystawiania deklaracji PIT-11, dla filtra "Przychody pracowników" wyłączono uwzględnianie przychodów dotyczących wynagrodzeń z tytułu PIT-8AR.
X

[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono problem z usunięciem faktury sprzedaży utworzonej na podstawie WZ, w przypadku gdy dokument magazynowy posiadał włączoną blokadę edycji po zaksięgowaniu.


X X


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna W schematach dekretacji dodano flagę techniczną (niedostępną użytkownikowi) wskazującą, iż dany schemat powstał na bazie schematu wzorcowego i nie były dokonywane w nim zmiany.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dla zapisów w ewidencji przychodów dodano ostrzeżenie w przypadku wykorzystania nieobowiązującej stawki ryczałtu 20%.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pliku EPP dla dokumentów rozliczenia zakupu - pole 6 "Pełny numer rozliczenia" obecnie zawiera nr dokumentu źródłowego (oryginalny), a nie numer wewnętrzny nadany przez program.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pliku kontroli JPK_KR dla zapisów walutowych.
X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono generowanie pliku wymiany EPP zawierającego dokumenty rozliczeń sprzedaży i zakupu - dla takich dokumentów niepoprawnie była określana w pliku transakcja handlowa.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono problem z pojawianiem się błędu "419 - weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących", który mógł niekiedy pojawić się podczas wysyłki elektronicznej pliku JPK_V7. Problem pojawiał się wtedy, gdy na końcu imienia bądź nazwiska wykorzystanego do podpisu występowała na końcu spacja.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono proces udostępniania Subiekta 123 z poziomu nexo, w przypadku gdy istnieje kilka firm o takim samym numerze NIP.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono sortowanie zapisów w części ewidencyjnej sprzedaży pliku JPK_V7.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wystawianie rozliczeniowych plików ewidencji z deklaracją VAT - jeżeli nazwa podmiotu była podana w wielu wierszach, wówczas podczas wydruku pojawiał się komunikat "Dane w polu są niezgodne z typem danych deklaracji.


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Umożliwiono ustawienie jako nieaktywnej stawki ryczałtu 20% - nieobowiązującej od 01.01.2021.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty, na panelu Opis, poprawiono sortowanie zdefiniowanych grup dokumentów klientów biura.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W przypadku wyliczania sprawozdania finansowego opartego o pustą definicję składników dodano komunikat o tym informujący oraz odnośnik do e-Pomocy wyjaśniającej, jak zdefiniować prawidłowo sprawozdanie finansowe.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W rozliczeniu właścicielskim "Wynajem bądź dzierżawa (rozliczana na zasadach ryczałtu)" zablokowano możliwość wskazania osoby współpracującej.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Dodano wsparcie ewidencjonowania transakcji dotyczących wielkiej Brytania i Irlandii Płn. w księgach rachunkowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Na formatkach zapisów księgowych, KPiR, EP, UEPiK i dekretów dodano odnośnik do stworzenia zapisu powiązanego VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W schematach dekretacji faktur zakupu umożliwiono odznaczanie pola "wg parametrów i rozliczeń pojazdów" podczas przełączania parametru eksploatacji pojazdu.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Zmieniono domyślny rodzaj odliczenia (na "całkowite") w definicji transakcji VAT "WNT-PS Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - paliwo silnikowe".X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono dodawanie zapisów na konta rozrachunkowe na podstawie nierozliczonych rozrachunków - w bilansie otwarcia nie były uwzględniane rozrachunki z ostatniego dnia poprzedniego okresu obrachunkowego.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono edycję zaksięgowanego dokumentu, w przypadku gdy ta następowała z poziomu powiązanego z tym dekretem zapisu VAT.X


[Ra/Re] Księgi rachunkowe Poprawiono podpowiadanie kont księgowych za pomocą InsTYNKT-u przy tworzeniu dekretu.
X

[Su] Dokumenty Dla dokumentów pochodzących z Sello poprawiono brak możliwości zweryfikowania podatnika w Wykazie Podatników oraz VIES.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się nieprawidłowych wartości opłat cukrowych podczas edycji dokumentu i zbiorczym zaznaczaniu/odznaczaniu naliczania.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na zleceniach produkcyjnych poprawiono nieprawidłowe wykazywanie partii składników, gdy magazyn przyjęć jest różny od magazynu wydań.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zlecania przeterminowanych należności do Kaczmarski Inkasso bezpośrednio z programu.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd powodujący pojawianie się powielonych pozycji dla rozrachunków walutowych w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd związany z nadawaniem flag dla rozrachunków ratalnych.
X

[Su] Handel W związku z brexitem wprowadzono wyświetlanie ostrzeżeń wraz z akcjami naprawczymi na dokumentach, które wystawiane są po 1 stycznia 2021 r. dla kontrahentów z państw, które opuściły UE.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono błąd uniemożliwiający fiskalizację dokumentów. Błąd mógł występować dla nowo dodanych urządzeń, w sytuacji gdy praca z system nexo odbywała się w multiprogramie, a Subiekt nexo nie był uruchomiony w tym trybie jako pierwszy.