Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT nexo z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Gest, Grat, Biuro). Zmiany płatne wyróżniono pogrubioną czcionką.

Zmiany w wersji 37.0.1

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Gs] Kalendarze W kalendarzu naprawiono niedziałającą operację Dodaj komentarz.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował długą synchronizację kont pocztowych.

X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono błąd, z powodu którego nie były widoczne załączniki w wiadomościach pocztowych, jeśli sposób pobierania wiadomości określono jako „Tylko nagłówki wiadomości".

X
[nexo] Automatyzacje Poprawiono błąd, który uniemożliwiał korzystanie z modułu Automatyzacja na podmiotach klientów Biur.X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono dodawanie załącznika CIT/D do deklaracji CIT-8(30).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono import dokumentów komunikacją EPP i XML zawierających stawki VAT o powtarzającym się symbolu (problem mógł powstać przy imporcie dokumentów z subiekta 123 oraz z Subiekta GT).
X

[Su] Dokumenty zakupu Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis korekty zakupu do dokumentu nieistniejącego, w którym odznaczono automatyczne przeliczanie tabeli VAT.
X

[Su] Dokumenty zamówień Wprowadzono zabezpieczenia przed błędem "Wartość nie może być zerowa", jaki pojawiał się przy próbie edycji zamówienia do dostawcy z nieunikalnym numerem potwierdzenia u dostawcy.

Zmiany w wersji 37.0.0

Sub Gest Rach Rew Grat Biuro PRO Komponent Opis zmiany

X
[Gs] CRM W słowniku Uwagi do dokumentów dodano możliwość zapisu uwag do umowy z klientem oraz zlecenia serwisowego. Dodano również autoteksty związane z tymi dokumentami.

X
[Gs] CRM W modułach: Umowy z klientami, Działania, Procesy ofertowe dodano operację zbiorczą umożliwiającą zmianę osób zaangażowanych.

X
[Gs] CRM W umowie z klientem oraz zleceniu serwisowym dla pól dotyczących kontaktów (e-mail, telefon) dodano możliwość dopisania nowo dodanych kontaktów do klienta. W tych polach dodano również wyświetlanie komentarzy, jeśli są dopisane do kontaktów.

X
[Gs] Działania Dodano możliwość tworzenia osobnych działań dla każdego z klientów w przypadku tworzenia kontynuacji działania.
X X X X
X
[Gs] Klienci Dodano możliwość otwarcia strony internetowej, utworzenia wiadomości SMS, utworzenia wiadomości e-mail bezpośrednio z sekcji Kontakty w kartotece klienta.
X X X X
X
[Gs] Klienci Dodano możliwość wyboru, na który z adresów ma być tworzona wiadomość (łącznie z kontaktami przedstawicieli). Opcja jest dostępna dla klientów posiadających więcej niż jeden kontakt danego rodzaju (e-mail, SMS) przy wykorzystaniu operacji Wyślij e-mail, Wyślij SMS.
X

[Gs] Klienci W danych klienta wprowadzono możliwość określania, czy na dokumentach zakupu od niego podatek VAT podlega odliczeniu.

X
[Gs] Klienci W informatorze o kliencie, na zakładce Historia dodano nowy filtr: Uwzględniaj przedstawicieli.

X
[Gs] Oferty W ofercie dodano możliwość zmiany trybu dodawania pozycji asortymentu (Ctrl+X).

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Dodano możliwość wystawiania dokumentów MP - przesunięcie magazynowe do zleceń serwisowych. Do jednego zlecenia serwisowego można wystawić wiele dokumentów MP.

XX [Gs] Zlecenia serwisowe Dodano nowy moduł Zlecenia serwisowe online. Oszczędzaj czas na obsłudze klientów. Wystaw formularz internetowy do zgłoszeń. Twoi klienci zyskają łatwy i nowoczesny sposób zgłaszania sprzętu do Twojego serwisu o każdej porze dnia i nocy, dodatkowo otrzymają informacje o statusie zgłoszenia. Możesz zdecydować, czy będziesz udostępniał formularz zgłoszeń, czy tylko informował o ich progresie/postępie.
X X X X X

[nexo] Automatyzacje Nowy moduł Automatyzacja umożliwiający zaplanowanie wykonywania automatycznych czynności. Zidentyfikuj powtarzalne czynności w Twojej firmie, które da się zautomatyzować lub miejsca, w których przyda się automatyczna komunikacja czy kontrola. Prosto i bez zatrudniania programisty wyklikaj Automaty, które wykonają te czynności za Ciebie. Wystarczy, że określisz oczekiwane czynności i warunki ich wykonania.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano możliwość zbiorczej zmiany wzorca w oknie wydruku.
X X X X X X
[nexo] Inne W oknie wydruku dodano opcję zapamiętywania ustawień dla klienta.


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania W module Deklaracje skarbowych dodano kolumnę z walutą kwoty zobowiązania podatkowego.
X
X X X

[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Dekretacja dokumentów dodano kolumny "Tytułem" oraz "Tytułem z rozrachunku" dla operacji bankowych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W ewidencji VAT OSS dodano kolumny "Państwo konsumpcji" oraz "Państwo wysyłki".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W module Ewidencji VAT OSS dodano kolumnę oraz filtr "Rodzaj świadczonych usług lub opis towarów".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT W module Ewidencji VAT OSS dodano kolumnę z informacją o miejscu wykonania usługi oraz kolumnę z informacją o dokonanych zwrotach towarów.
X

[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie, na zakładce "Stany" umożliwiono odfiltrowanie dostaw w całości rozchodowanych.
X

[Su] Dokumenty Wprowadzono wybór daty, od której ma być liczony termin płatności w dokumentach. Ustawienie dostępne jest w parametrach typów dokumentów oraz w danych klienta, na zakładce "Płatności".
X

[Su] Dokumenty W dokumentach Subiekta, na zakładce VAT wprowadzono specjalne pole do określania przyczyny zwolnienia z VAT. Dane z tego pola przenoszone są na wydruki dokumentów.
X X
[Su] Dokumenty W Parametrach Subiekta dodano możliwość wyboru, czy okno dodawania nowego asortymentu z poziomu dokumentu ma się wyświetlać w trybie pełnym czy uproszczonym.
X
X [Su] Dokumenty Wprowadzono możliwość definiowania własnych sposobów liczenia terminu płatności dokumentu w oparciu o zewnętrzne pluginy.
X X
[Su] Dokumenty zakupu W oknie aktualizacji cenników na podstawie dokumentu zakupu wprowadzono możliwość sortowania pozycji.
X

[Su] Dokumenty zamówień W dokumentach produkcyjnych umożliwiono zmianę finalnej ilości kompletu bez zmiany ilości składników (z pomocą operacji "Zmień ilość"). Funkcja dostępna jest wyłącznie przed przyjęciem kompletu na magazyn.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do odroczonych form płatności dodano możliwość przypisania domyślnego rachunku dla waluty.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do parametrów rozrachunków dodano parametr umożliwiający aktualizację pola tytułem z rozliczeń podczas edycji.
X
X X

X [Su] Finanse i rozrachunki Dodano funkcję automatycznego wykonywania scenariuszy windykacyjnych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość pobierania wyciągów mt-940 na podstawie parsera Nest banku.
X XX [Su] Handel Wprowadzono możliwość definiowania klasyfikatorów, które umożliwiają organizowanie drzewiastej struktury asortymentu. Z pomocą klasyfikatorów możliwe jest także filtrowanie asortymentu w kartotece i na listach, filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów.
X

[Su] Handel Dla dokumentów korekt na zakładce "VAT" wprowadzono możliwość przypisania okresu rozliczenia podatku VAT z tego dokumentu. Pole "Data ujęcia korekty" umożliwia przypisanie korekty wg daty dokumentu pierwotnego, daty wystawienia korekty lub innej daty.
X

[Su] Handel W mechanizmie InsTYNKT dla asortymentu wprowadzono uwzględnianie kodów PLU. W trybie dodawania pozycji z podglądem dodano tryb wyszukiwania po kodach PLU (F5).
X

[Su] Handel Wprowadzono ułatwienia w obsłudze podatników zwolnionych z podatku VAT.
X

[Su] Handel Podczas generowania pliku JPK_FA wprowadzono wybór, czy generować plik z powiązaniami do dokumentów źródłowych (czas trwania generowania jest dłuższy), czy też bez powiązań (operacja wykona się szybciej).
X

[Su] Handel Wprowadzono słownik przyczyn zwolnienia z VAT rozróżniający przyczyny podmiotowe i przedmiotowe. Przyczyny podmiotowe można wykorzystać w słowniku okresów rozliczeń VAT, a ustawiona tam przyczyna podpowiadana jest automatycznie na dokumentach Subiekta.

X
[Br] Biuro nexo W kliencie Biura uwidoczniono nowe pola w zakładce CRM.
X

[Gr] Kadry i płace Przy obliczaniu liczby nadgodzin średniotygodniowych zastosowano normę czasu pracy zamiast planu pracy pracownika.
X

[Gr] Kadry i płace Rozwiązano problem występujący w szczególnych przypadkach przy kopiowaniu tekstów przygotowanych w innych edytorach do treści dokumentów kadrowych.
X

[Gr] Karta pracy Rozwiązano problem niewyliczania się podstawy zasiłku chorobowego w absencji zasiłkowej w szczególnych przypadkach.
X

[Gr] Karta pracy Umożliwiono dodawanie urlopu wychowawczego z oznaczeniem, aby nie naliczać składek społecznych płatnych przez ZUS i nie wysyłać deklaracji RCA z kodem 1211.
X

[Gr] Karta pracy Umożliwiono naliczenie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku braku opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
X

[Gr] Karta pracy W modułach pokazujących liczbę nadgodzin do rozliczenia i godzin absencji do rozliczenia dodano kolumnę Bilans godzin do rozliczenia.
X

[Gr] Karta pracy W obliczaniu podstawy zasiłku chorobowego dla umów cywilnych wprowadzono zasadę nieuwzględniania w obliczeniach pierwszego niepełnego miesiąca umowy.
X

[Gr] Karta pracy W wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy dla umowy z kalendarzem szczegółowym poprawiono sposób wykazywania godzin pracy w dniach z urlopem na część dnia.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Poprawiono ujmowanie innych należności z rachunków do umów cywilnoprawnych w raporcie Podliczenie wypłat i rachunków.
X

[Gr] Pracownicy i umowy Rozszerzono dane wdrożeniowe pracownika o wartości pozwalające na wyliczenie deklaracji IFT-1.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W module pracowników dodano kolumnę z numerem podstawowego rachunku bankowego.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W treściach dokumentów kadrowych udostępniono autoteksty z nazwą i miejscowością urzędu skarbowego pracownika.
X

[Gr] Pracownicy i umowy W zakładce Przychody w informatorze o pracowniku uwzględniono wpłaty pracodawcy do PPK.
X

[Gr] Wynagrodzenia Przy liczeniu dodatku za pracę w porze nocnej zastosowano normę czasu pracy zamiast kalendarza pracownika.
X

[Gr] Wynagrodzenia Rozwiązano problem z wyliczeniem dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych występujący w szczególnych przypadkach, gdy na wynagrodzeniu liczone jest także potrącenie komornicze.
X

[Gr] Wynagrodzenia Umożliwiono drukowanie analizatora wynagrodzenia z poziomu modułu wynagrodzeń.

X
[Gs] CRM W profilowaniu oddziałów i magazynów uwzględniono dokumenty: oferty, zlecenia serwisowe, umowy z klientami.

X
[Gs] CRM Uporządkowano operacje w menu kontekstowych we wszystkich modułach Gestora nexo.

X
[Gs] CRM W mapach powiązań wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS uwidoczniono dokumenty skojarzone.

X
[Gs] CRM W umowach z klientami, procesach ofertowych oraz w zleceniach serwisowych do filtra Klient widocznego po wywołaniu listy działań dodano parametr umożliwiający wyświetlenie wszystkich działań związanych z klientem z dokumentu, do którego zostaną dowiązane działania.

X
[Gs] CRM W zleceniu serwisowym oraz umowie z klientem dla pola e-mail wprowadzono walidację.

X
[Gs] CRM Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie dwa razy komunikatu zapisanego na karcie klienta. Problem dotyczył zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem.

X
[Gs] CRM Poprawiono komunikaty pojawiające się przy próbie usunięcia scenariusza procesu ofertowego oraz scenariusza obsługi klienta, który został dopisany do klienta na zakładce CRM.

X
[Gs] CRM W umowie z klientem oraz w zleceniu serwisowym naprawiono błąd, który powodował, że w przypadku różnych magazynów na pozycjach asortymentu nie były one przepisywane na dokumenty, tylko stosowany był ogólny magazyn z umowy z klientem/zlecenia serwisowego.

X
[Gs] Działania Zoptymalizowano i przyspieszono funkcjonowanie modułu Działania. Zmiany objęły również wszystkie filtry dostępne w module.

X
[Gs] Działania W karcie działania, na liście klientów dodano nową kolumnę: Komentarz.

X
[Gs] Działania Wprowadzono zmianę aby eksportowane działania do pliku ICS posiadały unikalny UID.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd w szablonach działań, który powodował problemy przy próbie wykorzystania niektórych autotekstów . Problem był widoczny, gdy w szablonie działania, w sekcji dokument, w polu kontekst działania wybrano Pozycja.

X
[Gs] Działania Naprawiono błąd, który podczas edycji działania uniemożliwiał dodanie więcej niż jednej nowej kontynuacji działania.

X
[Gs] Działania W słowniku Grupy szablonów wprowadzono unikalność nazw.
X X
[Gs] Klienci Dla osób fizycznych wprowadzono możliwość definiowania domyślnych transakcji handlowych.
X X X X X X
[Gs] Klienci Dodano dwa nowe uprawnienia związane z klientami: Modyfikacja danych klienta innego opiekuna, Usuwanie klienta innego opiekuna.
X X
[Gs] Klienci Dodano nowe uprawnienie do modyfikacji maksymalnego terminu płatności klienta. Zmianę pozostałych pól dotyczących kredytu kupieckiego klienta, które nie miały swoich indywidualnych uprawnień, uzależniono od posiadania uprawnienia "Przyznawanie limitu kredytowego klienta".

X
[Gs] Klienci Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przeprowadzenie anonimizacji na dokumentach zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem.
X X X X
X
[Gs] Klienci Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zapisanie w kontaktach klienta adresu strony internetowej, gdy nazwa protokołu "http" była wpisana wielkimi literami.
X X X X
X
[Gs] Klienci Poprawiono wyświetlanie cech na karcie klienta.
X X X X
X
[Gs] Klienci W module Klienci zmieniono nazwę kolumny NIP UE na VATIN.
X X X X


[Gs] Klienci W szablonach klientów naprawiono błąd, który powodował usuwanie ustawionych parametrów wydruku w szablonie w przypadku jego dezaktywacji.
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Dodano licznik nieprzeczytanych wiadomości widoczny przy nazwie konta w modułach Poczta i Poczta wychodząca. Licznik wskazuje łączną liczbę nieprzeczytanych wiadomości ze wszystkich folderów.

X
[Gs] Klient pocztowy W menu kontekstowym dla wiadomości pocztowej dodano operację Zapisz obraz jako. Operacja ta umożliwia zapis na dysk komputera obrazów zamieszczonych w treści wiadomości pocztowej.

X
[Gs] Klient pocztowy Zmieniono okno dialogowe dla operacji: Zapisz załączniki, Eksport wiadomości.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlenia przycisku Odszyfruj wiadomość, gdy zaszyfrowaną wiadomość otwierano w nowym oknie.

X
[Gs] Klient pocztowy Naprawiono błąd, który powodował problemy przy pierwszej synchronizacji nowo dodawanych kont pocztowych. Nie były synchronizowane wiadomości wychodzące poza ustalony zakres w polu "Synchronizuj tylko wiadomości z ostatnich x dni".
X X X X X X
[Gs] Klient pocztowy Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wysłanie nowo tworzonej wiadomości, jeśli chcieliśmy jej nadać flagę lub oznaczyć jako prywatną.

X
[Gs] Klient pocztowy W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS poprawiono działanie autotekstów: Planowane rozpoczęcie działania oraz Planowane zakończenie działania, tak aby dla działań całodziennych nie była wpisywana godzina.

X
[Gs] Oferty Dla oferty dodano nowe uprawnienie: Zmiana opiekuna oferty.

X
[Gs] Oferty W ofercie oraz innych dokumentach sprzedaży, w polu Cennik dodano dwie nowe możliwości ustawiania cen: Ostatnia cena oferty i rabat dla nabywcy, Ostatnia cena oferty po rabacie dla nabywcy.

X
[Gs] Oferty W ofertach dodano wykorzystanie domyślnych płatności ustawianych w kliencie.

X
[Gs] Oferty Na wydruku OE Grafika dodano drukowanie sekcji: "Sugerowane formy płatności".

X
[Gs] Oferty Umożliwiono, aby na ofercie zmieniał się status na ustawiony w typach dokumentów -->Status po pełnej realizacji, w przypadku gdy oferta jest realizowana najpierw w zamówienie, a dopiero później zamówienie w dokument końcowy.

X
[Gs] Oferty W module Oferty dodano dwie nowe kolumny: Data wydruku, Wydrukował.

X
[Gs] Oferty Naprawiono błąd, który powodował, że asortymenty, które były ukryte na wskazanych magazynach, były widoczne na ofercie.

X
[Gs] Oferty Poprawiono odświeżanie cen na ofercie po zmianach cen w asortymentach dodanych do oferty. W niektórych przypadkach nowa cena na ofercie nie była odświeżana.

X
[Gs] Oferty W informatorze o kliencie, na zakładce Oferty usunięto kolumny, które odnosiły się do pozycji asortymentu.

XX [Gs] Umowy z klientami W module Umowy z klientami dodano nowa kolumnę Przewidywana wartość cyklicznego dokumentu (n).

XX [Gs] Umowy z klientami Naprawiono błąd, który uniemożliwiał automatyczne przedłużenie umowy po wygaśnięciu. Problem występował, gdy przedłużana umowa była do wskazanej konkretnej daty.

XX [Gs] Umowy z klientami W module Umowy z klientami naprawiono błąd, który powodował błędne wyświetlanie daty w kolumnie Data ostatnio wygenerowanego dokumentu.

XX [Gs] Umowy z klientami W umowie z klientem uniemożliwiono zmianę schematu w cyklu fakturowania, gdy wykonano już jakąś akcję z cyklu.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W szablonach naklejek do zleceń serwisowych dodano węzeł Ogólne umożliwiający dodanie na naklejkach różnego rodzaju dat oraz danych bieżącego użytkownika.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W kreatorze dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu wprowadzono możliwość niewskazywania asortymentu. Umożliwia to dodanie zlecenia serwisowego bez urządzenia.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W module Zlecenia serwisowe dodano nowe kolumny związane z klientem.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W module Zlecenia serwisowe dodano nowe kolumny: Opis problemu, Data dokumentu finalnego, Numer dokumentu finalnego, Szacunkowy akceptowalny koszt netto, Szacunkowy akceptowalny koszt brutto.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe Poprawiono przenoszenie wartości zlecenia serwisowego na wystawianą fakturę zaliczkową.

X
[Gs] Zlecenia serwisowe W zleceniu serwisowym poprawiono wyszukiwanie dla pola Opiekun.
X
X [nexo] Inne Na liście autotekstów dostępnych w definicji nagłówków wydruku wprowadzono możliwość używania danych kontaktowych oddziału.
X X X X X

[nexo] Inne Do słownika Uprawnienia dodano możliwość filtrowania.
X X X X X

[nexo] Inne Do słownika Wzorców wydruku dodano możliwość filtrowania.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano moduł Moje produkty służący do zarządzania licencjami oraz wybranymi rozszerzeniami wraz z możliwością zakupu.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano status usługi e-Archiwizacja na oknie, z którego wykonuje się archiwizację. Informacja jest dostępna, jeśli w bazie danych jest podłączone Konto InsERT z licencją.
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano w programie serwisowym dearchiwizację archiwów z usługi e-Archiwizacja (pobranie i dearchiwizacja jedną operacją).
X X X X X X
[nexo] Inne Dodano w programie serwisowym możliwość zresetowania hasła do e-Archiwizacji.
X X X X X X
[nexo] Inne Podniesiono w programie serwisowym protokół zapewniający poufność danych w komunikacji z e-Archiwizacją do TLS 1.2 (jeśli dostępny).
X X X X X X
[nexo] Inne Rozszerzono logowanie w trakcie wykonywania dearchiwizacji.


X X X

[nexo] Inne W danych demonstracyjnych nexo poprawiono przypisanie urzędu skarbowego w konfiguracji Mojej firmy.
X X X X X X X [nexo] Inne W definicji raportu własnego LINQ dodano możliwość wskazania typu danych wejściowych innego niż typ elementu na liście wynikowej. Można dzięki temu utworzyć raport pokazujący listę towarów na podstawie pozycji dokumentów handlowych.
X X X X X X X [nexo] Inne W klasie InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen dodano nowy wariant metody Polacz, który umożliwia śledzenie postępów ładowania Sfery.
X X X X X X
[nexo] Inne W module "Raporty" dodano możliwość otwierania raportu w nowej zakładce - z menu lub skrótem Ctrl+F3.
X X X X X

[nexo] Inne W słowniku Uprawnienia dodano możliwość podglądu użytkowników oraz ról, do których jest przypisane uprawnienie.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Dodano możliwość Sferycznego "podglądu" zalogowanych użytkowników.
X X X X X X X [nexo] Sfera i rozszerzalność Poprawiono metodę IObiektBiznesowy.Usun, aby w razie niepowodzenia przy usuwaniu obiektu można było odczytać błędy, które były jego przyczyną.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Dodano następujące usprawnienia w pracy z tekstem: * aby skopiować dowolny tekst, wystarczy przytrzymać na nim lewy klawisz myszy - nie trzeba już wybierać kopiowania z menu, * dostępna w większości pól tekstowych nowa opcja "Wklej ostatnio kopiowane" - pozwala wklejać wybrane teksty z historii kopiowania.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Na listach danych w widokach dodano możliwość sortowania po wielu kolumnach.
X X X X X X
[nexo] Wygląd i ergonomia Zmieniono skrót klawiszowy dla wyszukiwarki poleceń - z "`" (grawis) na "Ctrl+`".


X X


[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Dla deklaracji VIU-DO dodano możliwość generowania (i drukowania) dyspozycji bankowej (zwykłej - nie podatkowej) na kwotę zobowiązania VAT na poczet II urzędu skarbowego Warszawa - Śródmieście, z tytułu rozliczenia transakcji WSTO.


X X X

[Ra/Re] Deklaracje i sprawozdania Poprawiono wykazywanie ilości podatników na zaliczce od wypłat PIT - niepotrzebnie wykazywani byli podatnicy "młodzi" zwolnieni z podatku, jeżeli mieli oznaczone odprowadzanie składki na PKKX


[Ra/Re] Dekretacja automatyczna Poprawiono poprawę definicji schematu dekretacji - zmiana definicji konta oznaczała schemat jako niepoprawny.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Dodano obsługę wskazania okresu korekty w obrazach księgowych korekt faktur sprzedaży na potrzeby obsługi platformy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono odświeżanie listy dokumentów Portalu Dokumentów po nadaniu grupy dla dokumentu scalonego (połączonego z różnych plików dokumentów).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono przesyłanie powiązania z zapisem źródłowym w raporcie "Księgi rachunkowe" powstałym na podstawie zapisu w ewidencji VAT.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono w wysyłce danych do Portalu Biura - Raporty oznaczeń przelewów podatkowych podatku zryczałtowanego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wstawianie numeru VATIN do danych kontrahenta w zapisie księgowym tworzonym do dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty, na podstawie rozpoznanych danych OCR.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wykazywanie liczby stron dla dokumentów pochodzących z Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna).


X[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wyliczanie różnic kursowy w Ewidencji przychodów w przypadku zastosowania domyślnej stawki ryczałtowej.


X X
X
[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono wysyłanie danych przelewów wynagrodzeń pracowników do Portalu Biura - Raporty.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Poprawiono zakładanie podmiotu na podstawie danych Rewizora GT, w przypadku gdy księgowa kartoteka filtrowana oparta była o filtr mający w nazwie tylko spację.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Portal Dokumentów dodano filtry: "Zapis księgowy" i "Data przesłania".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Portal Dokumentów dodano kolumnę oraz filtr "Nie podlega księgowaniu".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W module Portal Dokumentów dodano kolumny: "Podmiot", "Data księgowania", "Liczba stron" oraz filtry: "Podmiot" i "Data księgowania".


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono wprowadzanie zapisów księgowych dla dokumentów z portalu z przydzieloną grupą posiadającą wskazanie na typ tworzonego zapisu księgowego.


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono wprowadzanie zapisów księgowych z wykorzystaniem opcji "Dodaj inny na podstawie opisu" dla dokumentów scalonych (powstałych z połączenia różnych plików dokumentów).


X X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze W serwisie Portalu Dokumentów dodano operację wiązania dokumentu z istniejącymi zapisami księgowymi oraz podglądu zaksięgowanego dokumentu.X


[Ra/Re] Ewidencje pomocnicze Zastąpiono wielokrotny podpis w trybie kontrasygnaty podpisem równoległym dla sprawozdań finansowych.X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono dekretację automatyczną faktur sprzedaży WSTO do ksiąg rachunkowych i do VAT OOS, w przypadku gdy w definicji rejestru księgowego zaznaczono "Automatycznie twórz zapis powiązany VAT".


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono edycję daty wystawienia zapisu VAT OSS, która niepotrzebnie zmieniała kurs zapisu w walucie.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono określanie typu wprowadzonego kursu w zapisie VAT OSS - podczas ręcznego wprowadzania kursu typ ustawiał się jako automatyczny.


X X


[Ra/Re] Ewidencje VAT Poprawiono wykazywanie waluty w nagłówku zapisu VAT OSS.


X[Ra/Re] Księgowość uproszczona Poprawiono podpowiadanie kursu zapisu VAT OSS tworzonego z poziomu zapisu KPiR.


X X


[Ra/Re] Małe kadry i płace Zoptymalizowano wydajność modułu "Płace" - przy dużej liczbie list płac zawartość modułu mogła się nie ładować (błąd timeout).


X X


[Ra/Re] Środki trwałe Poprawiono generowanie widoku modułu Plany amortyzacji - w pewnych sytuacjach mógł występować błąd czasu oczekiwania na odpowiedź serwera.
X XX [Su] Asortyment Podczas dodawania nowej usługi w kartotece asortymentu wprowadzono ułatwienie polegające na tym, że jeśli przed wywołaniem operacji zaznaczone były asortymenty, to są one dla tej usługi ustawiane jako materiały.
X X
[Su] Asortyment W naklejkach dodano możliwość drukowania kodu PLU podstawowej jednostki miary.
X

[Su] Asortyment W raporcie "Historia dostawy o podanym kodzie" dodano kolumnę z nazwą asortymentu.
X

[Su] Asortyment W danych asortymentów poprawiono nieintuicyjne ustawianie braku podlegania pod oznaczanie znacznikami JPK.
X X
[Su] Asortyment W informatorze o asortymencie poprawiono sortowanie przy włączonym grupowaniu.
X
X [Su] Dokumenty Dla transakcji WSTO zmieniono podpowiadanie państwa konsumpcji. Dotychczas podpowiadane było państwo z danych klienta, teraz państwo wynikające z danych wysyłki (o ile zostało tam wprowadzone).
X XX [Su] Dokumenty Na pozycjach dokumentów uwolniono możliwość zmiany kolejności dla materiałów.
X X
[Su] Dokumenty W dokumentach wprowadzono wywołanie listy asortymentu/klientów po dwukliku w polu ich wprowadzania.
X

[Su] Dokumenty W oknie przebiegu transmisji z terminalem płatniczym wprowadzono możliwość anulowania operacji. Dodano także skróty klawiszowe dla wszystkich dostępnych operacji.
X

[Su] Dokumenty Dla płatności typu cesja na dokumencie poprawiono brak aktualizowania daty płatności wykonanej od strony rozrachunku.
X

[Su] Dokumenty Na listach dokumentów, dla korekt o wartości ujemnej poprawiono prezentowanie wartości w kolumnie "Płatności - Karta Płatnicza". Dotychczas były tu prezentowane wartości dodatnie.
X

[Su] Dokumenty Podczas poprawiania dokumentu wprowadzono aktualizowanie informacji o stanie rozrachunków tak, aby obejmowała także edytowany dokument.
X

[Su] Dokumenty Podczas realizacji dokumentów naprawiono brak uwzględniania parametru obsługi płatności domyślnych.
X

[Su] Dokumenty Podczas realizacji wydań magazynowych do paragonu poprawiono nieuwzględnianie parametru płatności "Widoczna" dla płatności kartą.
X

[Su] Dokumenty Poprawiono brak możliwości przekształcenia usługi jednorazowej w asortyment kartotekowy przy braku uprawnień do zmiany grup JPK lub znacznika MPP.
X

[Su] Dokumenty Skrócono czas dodawania pozycji do dokumentu w trybie wyszukiwania kodów dostaw. Czas ten mógł być wydłużony, gdy w danych występowało ponadnormatywnie wiele kodów dostaw.
X

[Su] Dokumenty Uszczelniono działanie uprawnienia "Edycja dokumentów skojarzonych".
X

[Su] Dokumenty W edycji dokumentów, w oknie "Zmień cenę" umożliwiono ręczne wpisywanie cen w celu symulowania zysku.
X

[Su] Dokumenty magazynowe W widoku wszystkich wydań magazynowych dodano możliwość użycia filtra "Podlega fakturowaniu".
X

[Su] Dokumenty magazynowe W serwisie wszystkich wydań magazynowych poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu liczby dni pozostałych do zafakturowania dla już zafakturowanych korekt wydań zewnętrznych.
X

[Su] Dokumenty magazynowe Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem "Sekwencja zawiera więcej niż 1 element", który mógł się pojawiać w specyficznych scenariuszach podczas fakturowania wydania zewnętrznego wraz z jego korektą.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na wydaniach magazynowych wystawianych do faktur zaliczkowych poprawiono brak przenoszenia rabatów od wartości.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Na wzorach wydruku zwrotów detalicznych, w sekcji dopisku o protokole zwrotu zaktualizowano odwołanie do aktualnego rozporządzenia MF.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Naprawiono błąd uniemożliwiający ręczne ustawienie statusu fiskalizacji dla dokumentu posiadającego korektę operującą na materiałach.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Podczas wystawiania faktury detalicznej do paragonu fiskalnego wprowadzono kontrolę zapisu dokumentu bez wybranego klienta.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Poprawiono brak aktualizacji kosztu na pozycjach korekty faktury zaliczkowej po usunięciu korekty wydania zewnętrznego w łańcuchu zaliczek.
X

[Su] Dokumenty sprzedaży Skrócono czas zapisu dokumentu wprowadzającego na stan towar z rozbiciem na wiele partii tworzonych automatycznie.
X
X [Su] Dokumenty sprzedaży W programistycznej edycji wzorca wydruku faktury zaliczkowej poprawiono wartość kwoty zaliczki przed rabatem.
X X
[Su] Dokumenty wewnętrzne W widoku "pływającego" okna schowka do menu kontekstowego dodano operacje dostępne dla asortymentu.
X
X X


[Su] Dokumenty wewnętrzne W fakturze wewnętrznej poprawiono brak menu "Transakcja VAT", gdy Subiekt uruchomiony był jako program wiodący w multiprogramie z programem księgowym.
X

[Su] Dokumenty zakupu Dla dokumentów zakupu wprowadzono ostrzeganie przed zapisem dokumentu z ręcznie zmienionymi wartościami w tabeli VAT, gdy różnią się one o więcej niż 0,5% od wartości wyliczonych automatycznie.
X
X [Su] Dokumenty zakupu Umożliwiono zmianę statusu przyjęcia zewnętrznego, faktury zakupu i przychodu wewnętrznego po wystawieniu do nich dokumentu korekty kosztu dostawy (KKD).
X

[Su] Dokumenty zakupu W rozbiciu pozycji dokumentu zablokowano możliwość edycji partii przeniesionych z przyjęcia zewnętrznego po dodaniu nowej partii.
X

[Su] Dokumenty zamówień Dodano nowe uprawnienia: Zapis zamówienia od klienta z przekroczoną liczbą dni spóźnienia; Zapis zamówienia od klienta z przekroczoną liczbą niespłaconych dokumentów; Zapis zamówienia od klienta z przekroczonym limitem kredytu kupieckiego przez klienta.
X

[Su] Dokumenty zamówień W kreatorze zamówień do dostawcy wprowadzono dla listy asortymentu operacje: Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko oraz Odwróć zaznaczenie.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na zamówieniach do dostawcy poprawiono brak danych oddziału z dokumentu na liście adresów dostaw.
X

[Su] Dokumenty zamówień Na zleceniach produkcyjnych poprawiono wyliczanie kosztu przyjęcia kompletu. Błędny koszt mógł być wyliczany w specyficznych scenariuszach uwzględniających zmianę dat przyjęcia składników i wydania kompletu.
X

[Su] Dokumenty zamówień W rozbiciu pozycji na zleceniach produkcyjnych poprawiono błąd, który powodował wykazywanie ilości dostępnej asortymentu na datę wystawienia ZPM, a nie na datę ruchu magazynowego.
X

[Su] Dokumenty zamówień W zamówienia do dostawców poprawiono brak wstawiania rabatu w przypadku użycia jednego z pluginów Ostatnia cena [..] z rabatem.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do definicji Automatów dodano obiekty Wezwań do zapłaty oraz Not odsetkowych.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Do ostrzeżenia o istniejącym numerze rachunku bankowego dodano informację, którego klienta problem dotyczy.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Do wzorca "Sesja rozliczeniowa, kompensata" dodano drukowanie numeru dokumentu oryginalnego.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano funkcjonalność skracania nazwy banku do 100 znaków przy definiowaniu rachunków bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość wydruków zbiorczych w widoku Dokumenty windykacyjne.
X X X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Dodano możliwość zdefiniowania kolejnego rachunku z tym samym numerem, gdy drugi z nich jest nieaktywny.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Na wydrukach kompensat zamieniono Nazwę dłużnika na Nazwę pełną.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono błąd pojawiający się przy zbiorczym wystawianiu wezwań do zapłaty w sytuacji, gdy nie były naliczane odsetki i jednocześnie wydruk odbywał się osobno dla każdego wezwania.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono prezentowanie kwoty VAT dla własnych rodzajów rozrachunków.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki Poprawiono sortowanie listy formatów wysyłki do pliku dyspozycji bankowych.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki Przy wystawianiu not odsetkowych z wezwań do zapłaty rozwiązano problem braku widoczności wezwań do spłaconych po terminie należności.
X
X X X

[Su] Finanse i rozrachunki W bankowości on-line dla banków ING oraz BNP dodano blokadę zmiany statusu wysłanej dyspozycji na "Zaplanowana".
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W etapach scenariuszy windykacyjnych poprawiono procentową wartość postępu prac przy Działaniach.
X
X X


[Su] Finanse i rozrachunki W oknie "Rozlicz przez skojarzenie" oraz na kompensatach dodano możliwość podglądu rozrachunków.
X

[Su] Handel W Parametrach Subiekta poprawiono interfejs służący do ustalenia, czy pomijać partie przeterminowane.
X

[Su] Handel Zaktualizowano słownik PKWIU - dla kodu 26.20.1 oznaczono domyślne podleganie pod płatność podzieloną. Jest to wynik tzw. pakietu "SlimVAT2", który wchodzi w życie od 01.10. 2021 r.
X

[Su] Handel Poprawiono podsumowanie kolumn dotyczących marży i narzutu w raportach "Sprzedaż wg [..]" oraz "Wydania wg asortymentu".
X
X X


[Su] Handel W kreatorze zakładania podmiotu, dla podmiotu zwolnionego z VAT dodano możliwość określenia przyczyny tego zwolnienia.
X

[Su] Handel W mechanizmie kontroli zgodności grup JPK na dokumentach poprawiono działanie kontroli dla usług jednorazowych.
X

[Su] Handel W raporcie "Odpisy na fundusze promocji" poprawiono błąd uwzględniania dokumentów unieważnionych.
X X
[Su] Handel W słowniku kategorii poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych scenariuszach usunięcie przypisania kategorii do typu dokumentu.
X

[Su] Komunikacja Wprowadzono zabezpieczenia oraz inteligentne naprawianie niepełnych danych podczas importu dokumentów z plików EDI++, gdy dane te pochodzą z systemów zewnętrznych.
X

[Su] Komunikacja Podczas odbioru dokumentów z formatu EDI++ poprawiono sposób identyfikowania asortymentu po symbolu tak, aby nie miała znaczenia wielkość liter.
X

[Su] Komunikacja Poprawiono zapis dokumentu do pliku wymiany EDI++. Poprawka dotyczy pola 34 nagłówka dokumentu obrotowego lub magazynowego, w którym nie była zapisywana forma płatności.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W raportach okresowych wprowadzanych ręcznie umożliwiono ręczne edytowanie kwot podatku.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Dla serwera kasowego poprawiono sygnalizowanie odpowiednią ikonką jego statusu w pasku zadań (obszar powiadomień).
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Podczas fiskalizacji wprowadzono całkowite pomijanie dokumentów z transakcją WSTO-OSS. Dotychczas przy ustawieniu automatycznej fiskalizacji wszystkich dokumentów były one niepotrzebnie procedowane.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne Poprawiono odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej do paragonu fiskalnego tak, aby w przypadku zwrotu opakowań nie był ustawiany status dokumentu jako niepełne wydanie.
X

[Su] Urządzenia zewnętrzne W czasie edycji paragonu zapłaconego kartą na terminalu płatniczym naprawiono brak możliwości ustawienia nabywcy.