Gratyfikant GT Sfera

Dodatek do systemu kadrowo-płacowego, umożliwiający wdrożenie indywidualnych rozwiązań rozszerzających podstawowe funkcje Gratyfikanta GT
grafika strony Gratyfikant GT Sfera
zrzut ekranu gratyfikant gt sfera

O programie

Gratyfikant GT Sfera to nowoczesny system kadrowo-płacowy, który oprócz standardowych funkcji wyposażony jest w Sphere for Gratyfikant GT - mechanizm rozbudowy systemu. Program przeznaczony jest dla użytkowników, którym zależy na dodatkowych funkcjach, takich jak pobieranie danych z systemów RCP czy definiowanie własnych składników wynagrodzenia.
zrzut ekranu gratyfikant gt sfera
Rozszerzenia są możliwe dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych mechanizmów: Biblioteki współdzielone obiektów Gratyfikant GT - pozwala to na pisanie rozwiązań z wykorzystaniem wewnętrznych obiektów Gratyfikant GT; rozwiązania te można tworzyć przy użyciu Visual Basic for Applications lub innych języków programowania, takich jak Microsoft Windows Script, JavaScript, Visual C, Delphi czy Java. Dzięki tej funkcji tworzone rozwiązania przede wszystkim ułatwiają codzienną pracę, automatyzują część wykonywanych funkcji oraz dodają wiele nowych możliwości. Przykładem jest integracja z RCP.
zrzut ekranu gratyfikant gt sfera
Mechanizm przetwarzania skryptów definiujących składniki płacowe - umożliwia tworzenie dowolnego złożonego składnika płacowego, uzależniając go np. od danych zewnętrznych. Mechanizm ten pozwala wdrożeniowcowi lub developerowi na zdefiniowanie dowolnych składników płacowych w nowoczesnej technologii .NET w językach: Visual Basic.NET oraz C#. Zdefiniowane składniki są dodawane do listy składników płacowych i są łatwo wykorzystywane w obsłudze kadrowo-płacowej firmy.
zrzut ekranu gratyfikant gt sfera
firma BIELbit partnerem firmy InsERT

Podstawowe możliwości Gratyfikanta GT Sfera to:

  • unikalny i elastyczny model wynagradzania, który oferuje doskonałe możliwości tworzenia, zarządzania i kalkulacji świadczeń pracowniczych;
  • kompleksowe informacje o pracownikach (badania lekarskie, kursy BHP, nagrody, kary, historia zatrudnienia, grupowanie, identyfikacja, zdjęcia pracowników i inne);
  • rejestracja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagradzania (kilka szczegółów płatności w jednej umowie, ogólne lub indywidualne składniki wynagrodzenia);
  • planowanie czasu pracy pracowników do umów o pracę (zmiany w kalendarzu pracy w okresie obowiązywania umowy, określenie wyjątków), druk kalendarzy miesięcznych i rocznych;
  • dokumenty umów cesji, kontraktów specjalnych i kontraktów menedżerskich (w tym wydatki podlegające odliczeniu); ustalanie elastycznych harmonogramów płatności rozliczeniowych dla umów cywilnoprawnych;
  • rozliczenie faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, nieobecności, faktura miesięczna lub okresowa np. co 3 miesiące);
  • nieobecności w pracy (chorobowe, urlopowe i inne) na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane nieobecności);
  • rozbudowane komponenty płacowe (obliczenia, potrącenia, komponenty parametryczne, komponenty definiowalne, komponenty automatyczne, rozbudowane opcje parametrów);
  • definicje listy płac ułatwiające i automatyzujące naliczanie miesięcznego wynagrodzenia; wyciąg z kalkulacji czasu pracy, stawki akordowej, premii, opłat i potrąceń ze wszystkich list płac; rozbudowany analizator płatności;
  • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
firma BIELbit partnerem firmy InsERT