Kadry i płace

Dodatki do Navireo i nexo oraz inne rozwiązania związane z kadrami i płacami.
grafika strony Kadry i płace

Rozszerzenia Współpracujące z Navireo

Roczna Ewidencja Czasu Pracy Pracownika
Roczna Ewidencja Czasu Pracy Pracownika
Moduł dla systemu Navireo/Gratyfikant GT umożliwiający kompleksowe zestawienie czasu pracy pracownika w określonym roku kalendarzowym.
Obsługa deklaracji PFRON
Obsługa deklaracji PFRON
Moduł dla Navireo zautomatyzuje wyliczanie deklaracji i przygotuje pliki potrzebne do zasilenia PFRON SODiR Off-Line.
Import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy
Import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy
Rozszerzenie do Navireo obsługujące import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy.
Fundusz Mieszkaniowo-Remontowy
Fundusz Mieszkaniowo-Remontowy
Moduł dla Navireo do obsługi Zakładowego Funduszu Mieszkaniowo-Remontowego.
Fundusz Świadczeń Socjalnych
Fundusz Świadczeń Socjalnych
Moduł pozwalający na wyliczenie wypłat z Funduszu Świadczeń Socjalnych, typu: wczasy pod gruszą, zapomogi, dodatki i paczki świąteczne.
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Moduł dla Navireo obsługujący rozliczenia w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Obsługa Ubezpieczeń Grupowych Pracowników
Obsługa Ubezpieczeń Grupowych Pracowników
Moduł dla Navireo do rozliczenia składek pracowników w ramach ubezpieczeń grupowych.
Moduł Rozliczeń z Pracownikami
Moduł Rozliczeń z Pracownikami
Moduł dla Navireo pozwalający na rozliczanie dodatkowych, nie związanych z umową o pracę wzajemnych rozliczeń firmy i pracownika.
Rozliczenie godzin pracownika
Rozliczenie godzin pracownika
Rozszerzenie Ewidencji Czasu Pracy pracownika o niestandardowe rodzaje przepracowanych godzin.
Kartoteka Pracownika
Kartoteka Pracownika
Kompleksowe zestawienie dla Navireo/Gratyfikant GT czasu pracy i wszystkich elementów wynagrodzenia pracownika w wybranym roku kalendarzowym.