Fundusz Mieszkaniowo-Remontowy

Obsługa wzajemnego rozliczania pracownika i pracodawcy wynikające z zaciągania przez pracownika pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowo-Remontowego.
grafika strony Fundusz Mieszkaniowo-Remontowy
zrzut ekranu nr 1

Dodatkowo istnieje możliwość generowania przelewów wartości pożyczki na konto pracownika.

zrzut ekranu nr 1
zrzut ekranu nr 2

Aby umożliwić takie rozliczenia, można skorzystać z dedykowanej aplikacji do zarządzania kadrami i płacami. Takie narzędzia oferują funkcje związane z obsługą pożyczek pracowniczych.

zrzut ekranu nr 2
zrzut ekranu nr 3

Wyliczone potrącenia i uznania mogą być przeniesione na listy płac bez konieczności dokonywania rozliczeń za pośrednictwem np. kasy.

zrzut ekranu nr 3