Fundusz Świadczeń Socjalnych

Moduł pozwalający na wyliczenie wypłat z Funduszu Świadczeń Socjalnych, typu: wczasy pod gruszą, zapomogi, dodatki i paczki świąteczne.
grafika strony Fundusz Świadczeń Socjalnych
zrzut ekranu nr 1

Zastosowano możliwość automatycznego wyznaczania wypłaty w zależności od algorytmów, np.: dochodu, liczby członków rodziny, wieku dziecka, stawki zaszeregowania. W module uwzględniono kwotę wolną od podatku.

zrzut ekranu nr 1
zrzut ekranu nr 2

Rozliczenia w ramach modułu mogą być przeniesione na listy płac, co pozwala na ujęcie wyliczonych wartości wypłat na PIT, przelewach bankowych itd.

zrzut ekranu nr 2