Import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy

Rozszerzenie do Navireo obsługujące import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy.
grafika strony Import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy
zrzut ekranu nr 1
Dodatek do Navireo ułatwia naliczenie wynagrodzeń w firmach, w których pracownicy wykonują prace wg indywidualnych harmonogramów, w szczególności:
  • praca zmianowa/czterobrygadowa z częstymi przypadkami zmian w harmonogramie
  • praca w ochronie
  • praca w sklepach, itd.
zrzut ekranu nr 1