Kartoteka Pracownika

Kartoteka pracownika – jest to kompleksowe zestawienie czasu pracy i wszystkich elementów wynagrodzenia pracownika w wybranym roku kalendarzowym (w układzie miesięcznym).
grafika strony Kartoteka Pracownika
Kartoteka Pracownika - zrzut ekranu nr 1

Zestawienie bazuje na danych zarejestrowanych w module Kadry i Płace systemu Navireo / Gratyfikant GT.

W zestawieniu prezentowane są m.in.: czas pracy pracownika, wynagrodzenie w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe, zaliczki na podatek, składki ZUS, potrącenia, koszty uzyskania przychodu, dochód osiągnięty w danym miesiącu i narastająco od początku roku oraz rozliczenie urlopu wypoczynkowego.

Kartoteka Pracownika - zrzut ekranu nr 1