Obsługa deklaracji PFRON

Korzystanie z pełni zintegrowanego modułu z Navireo przyspiesza proces wypełniania deklaracji, eliminuje konieczność ręcznego przepisywania danych i zapewnia dokładność informacji przekazywanych do PFRON.
grafika strony Obsługa deklaracji PFRON
zrzut ekranu nr 1
Rozszerzenie zapewnia pełną obsługę deklaracji PFRON dedykowaną wraz z generowaniem plików XML dla potrzeb importu danych do aplikacji pefronowskiej SODiR Off-Line.
zrzut ekranu nr 1
zrzut ekranu nr 2
Obsługiwane deklaracje XML:
  • WND wersja 6
  • INF-D-P – wersja 8
zrzut ekranu nr 2