Roczna Ewidencja Czasu Pracy Pracownika

Roczna Karta Ewidencji Czasu Pracy jest dokumentem, który zawiera kompleksowe zestawienie czasu pracy pracownika w określonym roku kalendarzowym.
grafika strony Roczna Ewidencja Czasu Pracy Pracownika
zrzut ekranu nr 1

Jest to ważne narzędzie, które służy do monitorowania i ewidencji czasu pracy pracowników przez cały rok.

zrzut ekranu nr 1
zrzut ekranu nr 2

Zestawienie bazuje na danych zarejestrowanych w module Kadry i Płace systemu Navireo/Gratyfikant GT uwzględniając dane z:

  • Kalendarza pracy pracownika
  • Ewidencji czasu pracy (np. godziny nadliczbowe, nocne)
  • Ewidencji absencji
zrzut ekranu nr 2