Rozliczenie godzin pracownika

Rozszerzenie Ewidencji Czasu Pracy pracownika o niestandardowe rodzaje przepracowanych godzin.
grafika strony Rozliczenie godzin pracownika
zrzut ekranu nr 1

Pozwala na definiowanie i wyliczenie dodatków płacowych zależnych od typów przepracowanych godzin (w odróżnieniu od standardu odnoszącego się do dni).

Moduł pozwala na rejestrację np.: różnych typów godzin szkodliwych, wysokościowych, dyżurów.

Dzięki danym można wyliczyć składniki płacowe wynikające z innych niż standardowe (nadliczbowe, nocne) rodzajów godzin pracy.

zrzut ekranu nr 1