Wysyłka dokumentów pracowniczych na ich maile

Moduł umożliwiający wysyłanie formularzy PIT-11 oraz pasków wypłat na maile pracowników współpracujący z modułem kadrowo-płacowym Navireo/Gratyfikanta GT/KLL.
grafika strony Wysyłka dokumentów pracowniczych na ich maile
zrzut ekranu nr 1
  • Wysyłane do pracowników formularze PIT-11 wypełniane są na podstawie utworzonych w module kadrowo-płacowym Navireo/Gratyfikancie deklaracji PIT-11.
  • Formularze PIT-11 przesyłane są w postaci spakowanego i ohasłowanego archiwum (pliku o rozszerzeniu zip). Hasłem utworzonego archiwum jest PESEL pracownika.
zrzut ekranu nr 1
zrzut ekranu nr 2
  • Istnieje również możliwość wysyłania listy pasków wypłat do pracowników na ich adresy e-mail.
  • Paski wypłat również przesyłane są w postaci spakowanego i ohasłowanego archiwum (pliku o rozszerzeniu zip). Hasłem utworzonego archiwum jest PESEL pracownika.
zrzut ekranu nr 2
zrzut ekranu nr 3
  • Wysyłane pliki są podpisywane podpisem elektronicznym.
  • Pliki wysyłane są na adresy mailowe pracowników zarejestrowane w module kadrowo-płacowym Navireo/Gratyfikancie nexo,
  • Wysyłka dokumentów wykonywana jest za pośrednictwem wykorzystywanego programu pocztowego.
zrzut ekranu nr 3