WCM - zintegrowany system zarządzania

Aplikacja umożliwia na zarządzanie pomysłami zgłaszanymi przez pracowników, których wdrażanie pozwala na obniżanie kosztów i optymalizację pracy.
grafika strony WCM - zintegrowany system zarządzania
zrzut ekranu WCM

Kontekst powstania produktu

Potrzeba

Nasz klient będący dużym graczem na rynku motoryzacyjnym podczas zdobywania kolejnych szczebli WCM (World Class Manufacturing – zintegrowany system zarządzania oparty na założeniach braku strat, awarii, defektów oraz wypadków) zgłosił potrzebę aplikacji pozwalającej zbierać pomysły pracowników, których celem jest poprawa procesów i obniżenie kosztów.
zrzut ekranu WCM

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy rozwiązanie przeglądarkowej aplikacji działającej w wewnętrznej sieci klienta o szerokim dostępie pozwalającej na zbieranie pomysłów, ich ocenę oraz wszechstronne raportowanie uzyskanych pomysłów. Zgodnie z przyjętą metodyką pomysły są zgłaszane w ramach filarów WCM.
Celem nadrzędnym jest maksymalizacja wyników, przy równoczesnym zachowaniu standardów jakości. Nasz klient uzyskał level Gold wg World Class Manufacturing, co oznacza przynależność do grona najlepszych w Europie.