Formularz zgłoszeń serwisowych

Użyjemy go wyłącznie do informacji jaki identyfikator otrzymało zgłoszenie i ewentualnie w celu przesłania wyjasnień.

Załączniki do zgłoszenia:
Za pomocą tej kontrolki możesz wgrać do 5 plików po 5 MB maksymalnie każdy. Nazwa pliku musi się składać wyłącznie z cyfr i/lub znaków alfabetu łacińskiego i/lub może zawierać takie znaki jak "-" oraz "_" i nie może zawierać spacji. Dozwolone są w formularzu pliki pakietów biurowych, pliki graficzne, pliki tekstowe (rozszerzenie .txt), pliki PDF.