Ryczałt

ryczalt

W 2017 r. ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 150 000 € (644 640 zł) lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 € (644 640 zł).
Ryczałt opłacać mogą również podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku.

W skład usługi dotyczącej obsługi podatników rozliczających się w formie ryczałtu wchodzą:

  • kontrola dokumentów pod względem formalnym,
  • ewidencja sprzedaży,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • rozliczenia ZUS właścicieli,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.