Obsługa Rozliczenia Umów z Cykliczną Płatnością

Rozszerzenie do Navireo wspomagające generowanie faktur za usługi realizowane w ramach umów stałych.
grafika strony Obsługa Rozliczenia Umów z Cykliczną Płatnością
zrzut ekranu nr 1
Rozszerzenie dla Navireo wspomagające generowanie faktur za usługi realizowane w ramach stałych umów. Po zarejestrowaniu umowy w systemie, na życzenie użytkownika hurtowo wystawiane są faktury za usługi typu abonamentowego.
zrzut ekranu nr 1
zrzut ekranu nr 2
Usługi mogą być fakturowane rocznie, miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo w określonej dacie, jako fakturowane z góry, w danym okresie lub za okres poprzedni. Płatności dla jednego kontrahenta mogą być automatycznie łączone w jedną fakturę lub fakturowane osobno.
zrzut ekranu nr 2